[Talk-cz] Je možno kopírovat z jiných map?

Miroslav Suchy miroslav na suchy.cz
Středa Červen 24 14:54:02 UTC 2015


Já vím že všude se varuje "nekopírujte z cizích map", ale v rámci samostudia kdy jsem si ověřoval některé věci pro
vlákno KČT v této diskusi jsem narazil na
  http://www.cagi.cz/upload/documents/givs2013/02_autorskepravopraha.pdf
Kde se praví že
"Předmětem autorskoprávní ochrany tedy nejsou informace jako takové obsaženy v mapě (obsah mapy), ale *forma zpracování
kartografického díla* vyjadřovacími prostředky kartografie"

V Autorském zákoně samotném dílo kartografické není přímo definované. Ale pokud je to takhle tak by mělo být možné
(alespoň v ČR) kopírovat údaje z cizích map.
Nejsem právník, takže uvítám jakékoliv komentáře.

BTW: Dle AZ § 104 č. 2 [1] by měl každý kdo renderuje mapy (mtbmap.cz, map1.eu...) nárok na odměnu od kolektivního
správce (DILIA). Bylo by fajn, kdybyste se o ty peníze přihlásili.

[1] http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h4.aspx

Mirek
Další informace o konferenci talk-cz