[Talk-cz] Retrasování LPIS ve zmapovaných oblastech

Martin Švec - OSM osm na maatts.cz
Čtvrtek Květen 7 20:02:52 UTC 2015


Ahoj,

při čištění překryvů LPIS polí (díky Petrovi Vejsadovi za data) jsem si všiml, že mají společný
původ: pokusy o "aktualizaci" (retrasování) už existujících polygonů ve zmapovaných oblastech.

Pokud se o aktualizaci pokoušíte, prosím postupujte s maximální opatrností!

Zejména věnujte pozornost varováním "Jednoduchá cesta NNNN bude zcela odstraněna..." resp.
"Multipolygon NNNN by byl zcela odstraněn..." Skoro vždy vyžadují manuální zásah, nebo aspoň
kontrolu co se stalo. (Hlášky znamenají, že LPIS pole zcela překrývá jiný existující (multi)polygon
a ořez by ho tiše smazal. Tracer polygon nesmaže, místo toho zobrazí varování.)

Problémy při aktualizaci LPIS:

* Ze dvou LPIS polí se v LPISu stalo jedno velké. Retrasované pole pak překryje druhé pole a zobrazí
se popsané varování. Pokud nesmažete druhé pole ručně, vznikne překryv. Pokud se jedná o
multipolygon(y), nezapomeňte na relace.

* LPIS pole více či méně změnilo svou geometrii. Retrasováním ořízne sousední pole tak, že ho
rozseká na víc kousků, případně z něj zůstanou miniaturní odřezky podél hran nové geometrie. Zde je
na zodpovědnosti mappera, aby si zkontroloval do čeho zasahuje nová geometrie a opravil výsledek.

* (Re)trasování LPIS polí uvnitř staršího landuse polygonu z jiného zdroje (např. vinice obkreslená
podle KM). Opět vznikají nepatrné odřezky kvůli rozdílům v geometrii. Někdy na odřezky upozorní
Tracer ("Jednoduchá cesta bude zcela odstraněna"), jindy bohužel tiše zůstanou v mapě. Sousedící
LPIS geometrie mívají mezi sebou drobné škvíry a právě v nich zůstává "smetí" ze starého polygonu.

Možná přidám do Traceru upozornění na odřezky a/nebo jejich smazání. Ale univerzální řešení pro
všechny situace stejně neexistuje. Takže buďte opatrní a neklikejte bez rozmyslu na každé pole ;-)

Martin

Další informace o konferenci talk-cz