[Talk-cz] Tagování škol

Ha Noj ehanoj na gmail.com
Úterý Říjen 27 07:53:14 UTC 2015


> * Název školy - domnívám se, že do mapy patří oficiální "úřední" název
> školy. Některé názvy jsou dosti šílené, namátkou příklad:
pár podnětů:
*** můj zaměstnavatel má velmi dlouhý název a vyjma obchodních smluv a
úředních rozhodnutí ho všude reprezentuje jen zkratka a to ještě
neúplná k oficiálnímu názvu.
*** Wikipedie preferuje očekávaný název článku před oficiálním.
*** Pokud jsi někdy pracoval s daty, tak žádný název není dost přesný
a jednotný na to, aby ho nebylo nutné doplnit nějakým číselným
identifikátorem. Tedy pokusit se přidělit nějaké IČO či REDIZO přiděli
by bylo fajn.

ha
hanoj


Další informace o konferenci talk-cz