[Talk-cz] jaké mám psát ref k rozcestníku

Petr Holub hopet na ics.muni.cz
Pátek Říjen 30 13:19:47 UTC 2015


> 	Podle mne by se tam vždy měla uvést všechna čísla oddělená středníkem,
> 	i když už daný rozcestník má přidělené číslo ve tvaru AB123. Už proto,
> 	že z těch starších čísel se dají vytěžit čísla tras.
> 
> Tak proč je psát do rozcestníku a nevytěžit je do těch tras rovnou?

Například proto, že z toho čísla rozcestníku člověk pozná i to, kde
trasa začíná. Čili pokud by např. nějaká značka jedné barvy byla rozdělena na
2 segmenty s různým číslem, tak z toho jde dohledat, kde je ten předěl.
Užitečné mi to přijde zejména případe neúplných tras, které nemají
vyplněné ani kompletní "destinations".

Jako samozřejmě po stránce normalizace DB je to nadbytečné a dá se to
vyřešit vlastnostmi tras, zejména pokud budou trasy kompletní ;). Ale
zase nám to dává možnost křížové kontroly.

Případně, jak už tu padlo, lze využít ten tag old_ref, který jsem si
před tím neuvědomil, že existuje.

PetrDalší informace o konferenci talk-cz