[Talk-cz] Pomocny rozcestnik - neznačená trasa

Petr Vozdecký vop na seznam.cz
Sobota Duben 9 17:00:27 UTC 2016


Ahoj Pavle,

neuraž se, ale mícháš nestejnorodé pojmy.

1) hranice kraje je jasná administrativní linie. Je to křivka, jejíž tvar je
nezpochybnitelný a uživatel mapy nepředpokládá, že ji najde ve fyzickém 
provedení v terénu. Její výskyt má v konkrétních typech map užitnou hodnotu 
a je očekáván.

2) značená trasa je jasná linie, jejíž tvar je v zásadě nezpochybnitelný a 
uživatel oprávněně předpokládá, že ji najde ve formě značení ve fyzickém 
provedení v terénu. Při pohybu v terénu ho (značení) pak hledá a podle něj 
se orientuje

3) neznačená trasa je zprvu imaginární line, jejíž tvar je dovozen 
jednotlivým mapperem (tedy dva různí mappeři ji mohou namalovat zcela 
odlišně, vést spor o správné/vhodné trase atd.) a uživatel v případě jejího 
zaznačení do mapy způsobem shodným jako u značené trasy předpokládá její 
fyzické provedení a hledá jej (značení), aby se zorientoval.

4) pojem neznačená trasa je stejně imaginární a hraniční jako "ideální trasa
z bodu A do bodu B", jejíž vynačení všude tam, kde mapper předpokládá, že by
to mohlo být prospěšné, zajímavé či automaticky nutné z principiálního 
důvodu výskytu směrníku, by bylo ve výsledku mj. zmatečné. Viz naznačená 
otázka "kde všude neznačené trasy vyznačovat?" Tedy např. i u těchto 
směrníků [1]? 


Z tohoto důvodu je tedy IMHO:
1) vyloučeno mapovat (tagovat) fyzicky neznačené trasy stejným principem 
jako trasy fyzicky značené z důvodů a) nejednoznačnosti; b) zmatečnosti
2) nevhodné globálně přistoupit ke značení obecného pojmu "neznačená trasa" 
z důvodů imaginárnosti pojmu


Navrhuji přijetí obecného konsenzu, že je možné zaznačit (tagovat) do mapy:
1) "krátkou neznačenou trasu" v síti značených tras KČT a to tam, kde je 
přítomen "pomocný rozcestník" typu [K východišti značených tras]>, [Lhota, 
žst]> apod.
2) specifickým způsobem tak, že se tyto pomocné trasy nebudou automaticky 
renderovat pomocí stávajících rendererů shodně jako značené trasy (pásové 
značení), tedy např. s použitím tagu kct_red=invisible a osmc:symbol=none (?
??). Lze předpokládáat následné přizpůsobení rendererů, např. vykreslením 
tečkované linie...
3) k určení barvy bude ve shodě s principy tvorby pásového značení KČT 
určena tzv. nejvyšší barva na navazujícím rozcestníku

vop


[1] http://us.123rf.com/450wm/atmosphere1/atmosphere11502/atmosphere
1150200001/36487213-cestovat-po-sv%C4%9Bt%C4%9B!-sv%C4%9Bt-pam%C3%A1tky-
rozcestn%C3%ADk-s-modrou-oblohu-a-bezplatn%C3%A9-kopie-prostor-pro-v%C3%A1%C
5%A1.jpg?ver=6
---------- Původní zpráva ----------
Od: Pavel Machek <pavel na ucw.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 9. 4. 2016 18:02:21
Předmět: Re: [Talk-cz] Pomocny rozcestnik - neznačená trasa

"On Wed 2016-04-06 13:09:52, Petr Vozdecký wrote:
> Neznačenou trasu, tedy (abychom byli termonologicky přesní) trasu bez 
> pásového značení, nelze do mapy nijak značit. V mapě by se měl odrážet 
> reálný stav.

A hranice kraje taky nebudeme znacit? Sorry. Trasa bez pasoveho znaceni
do mapy patri.
Pavel

-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/
blog.html

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160409/93a3e46f/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz