[Talk-cz] bp - import dat ipr

Martin Jákl jaklxxm na gmail.com
Neděle Duben 10 15:19:10 UTC 2016


Dobrý den,
jsem studentem ČVUT Fsv a právě píši bakalářskou práci pod vedením Ing.
Martina Landy, Ph.D. na téma "Začleňování geografických datových sad do
OSM". V rámci toho zpracovávám metodiku importů do OSM a navrhnout vhodná
data, která by se mohla začlenit z IPR. Případně připravit SQL dump.

Vím, stále je tu licenční problém, ale téma mohu zpracovat a připravit pro
pozdějšího import, až se problém licence vyřeší.

Proto se tedy obracím na vás, jako komunitu, a chtěl bych prodiskutovat,
která data jsou vhodná pro import.

Dle mého názoru by se mohly importovat (připravit pro import) tyto bodové
prvky:


 - Parkovací automaty
 V osm je jich našel jen do 20 s atributy
  amenity=vendings_machine
  vending=parking_tickets

 V databázi IPR jich je 451. Bohužel u nich nemají moc údajů, zdali se
dají použít platební karty atd. Mají tam pouze TYP a z toho to nedokáži
určit.
K atributům již zmíněným výše bych přidal hodnoty ze sloupce POSKYT k
atributu source=* (hodnoty buď HMP-IPR nebo MHMP-M )


 - Veřejné toalety
  Je zde dost bodů z IPR, které jsou blízko (například do 10 m) bodům z
OSM. Někde je v jeden bod z OSM a IPR jich tam registruje třeba 3. V prvním
případě bych jen upravil souřadnice původního bodu a u druhého případu bych
původní bod přesunul do souřadnic z IPR a přidal zbylé blízké. U ostatních
bodů bych importoval všechny.

Tagy, které bych přiřadil
  acces = yes/permissive*
  fee = no/yes  ( fee:price = )
  wheelchair = yes/no
  opening_hours =
  operator = (u některých kde je Hlavní Město Praha, u ostatních není)
  description = (zde bych použil hodnotu ze sloupce lokalita)
  source = IPR (i u source:location)

*atribut acces=permissive bych přidal, pokud by operátor nebyl HMP


 - Odpadní zařízení pro občany
  Je tam poměrně obsáhlá tabulka sběrných dvorů. (35 záznamů)
  V OSM jsem hledal dle tagů amenity=recycling , recycling_type=centre .
Našel jsem pouze 8 záznamů. Možná, že jsou použity jiné atributy.

Použil bych atributy:
  amenity=recycling
  recycling_type=centre
   recycling:furniture=yes
   recycling:metal=yes
   recycling:wood=yes
   recycling:paper=..
    ..atd. dle toho, které materiály zde lze recyklovat.
  opening_hours=
  fee=  (nevím jak uvést že je pouze jen pro občany Prahy )
  operator=
  source=  (sloupec POSKYT)


 - Záchytná parkoviště P+R
Jedná se o 16 záznamů. Použil bych tag
  amenity=park_ride
  source=
více toho tam není.
<http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Tag:amenity%3Dpark_ride&action=edit&redlink=1>


 - Cyklistická doprava - značky
  Dle dokumantace IPR jsou tam prvky s hodnotou = 103 pro Bikesharing.
Viz
http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7ED6D2D8-A68C-44F1-8EC3-0F75A5AEF781#.Vwk_7CbAGbk
Bohužel při pojití záznamů tam žádné nejsou.

Zbylé liniové a plošné prvky nevím, které z nich by se ještě dali využít
pro import.


Tak to by bylo vše, chtěl bych se omluvit pokud jsem se někde vyjádřil
špatně.
Je to první můj příspěvek zde a nejsem si jist jak tu psát správně.

S pozdravem Martin Jákl
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160410/f03a29df/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz