[Talk-cz] WeeklyOSM CZ 296

Pavel Machek pavel na ucw.cz
Pondělí Duben 18 15:40:24 UTC 2016


On Mon 2016-04-18 08:15:55, Tom Ka wrote:
> neni.

je :-).
								Pavel
								
-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html
Další informace o konferenci talk-cz