[Talk-cz] OSM pivo Praha - zápis

Mikoláš Štrajt strajt9 na seznam.cz
Neděle Prosinec 11 00:42:39 UTC 2016


Zdravím,
posílám něco jako zápis z čtvrtletního piva OSM:

Dorazilo nás nakonec šest: Josef Jebavý / Multi, Jethro, Milan Černý / Milancer, Petr Schoneman, Jakub Těšínský / Gorn a Mikoláš Štrajt / Severák. 

Probrali jsme toho celkem během večera dost - popsal jsem poznámkami celý papír formátu A4ku, zkusím tedy vypíchnout to nejzajímavější.

Přinesl jsem pár ukázek svých výtvorů na bázi OSM, z nich nejvíc zaujal výtisk časopisu Rozvědčík[1], kde jsou mapy použity jako obrázky na pozadí. V jednu chvíli pak účastníci srazu hádali lokality jednotlivých stránek a nutno říct, že uhodli všechny, včetně té těžké na úvodní stránce.

Z podobného soudku je Gornem doporučená aplikace MapSwipe[2] - hravou formou na ní pomocí satelitnách snímků mapujete Afriku.

Dále jsme probírali jak jsme se dostali k mapování a co nejčastěji mapujeme. Jethro k tomuto tématu doporučuje talk amerického velvyslance v Turkmenistánu, který na toto téma hovořil na State of the map v Bruselu[3].

Několikrát se k nám vrátilo téma mapování pro renderer. Nejzajímavější příklad asi zmínil Milancer: Když mapujete 3D budovy podle schématu[4], může se vám stát, že z nich budou jen "krabice". Důvod spočívá v tom, že když vyznačíte na okraj budovy tu celkovou výšku (jak to doporučuje specifikace) překryje tato ty méně vysoké části budovy. Milan tedy byl nucen označit Petřínskou rozhlednu s ignorováním tohoto pravidla, jinak by zní byla v 3D renderech jen vysoká trubka.

S tím souvisel i dotaz kde že je v OSM testovací území na různé pokusy s vykreslením.

Dále jsme probírali geometrii a matematiku mapy  - pobřeží, multipolygony a podobnou havěť. Milancer zmínil pravidlo "padáš doprava"[5], které používá při mapování útesů (čáru útesu je totiž nutné zaznačit ve správném směru, aby se útes vykreslil na správné straně). Gorn přidal k dobru historku, jak byl v Irsku na útesu, který toto pravidlo nedodržoval a na mapě se tak jevil jako obrovská propast.

Nekonečným zdrojem témat se ukázaly turistické trasy. Řešilo se, kdo značí místní značení na sever od Plzně a kudy vlastně vede po našem území Svatojakubská cesta. Probíralo se, že na sever od Teplic je značení v "rumunském stylu" (barevná část značky vertikálně) a jaké to má výhody. A řešily se i rozdílné schopnosti mobilních rendererů, zvlášť s ohledem na souběh značek různých barev.

Probralo se i routování - běžná chyba všech navigací, které vám doporučují na světelné křižovatce provést U-Turn (a tím porušit dopravní předpisy), optimalizace na přednost zprava i to, jak se související dopravní předpisy liší stát od státu. Jethro pak doporučil svou aplikaci na Hledání pěších tras po Praze[6].

To by mělo být asi všechno, kdyžtam mě ještě někdo doplňte, pokud vám chybí nějaká zajímavá myšlenka z večera.

Ještě seznam odkazů:

[1]: http://rozvedcik.cz/blog/rozvedcik-xv
[2]: http://www.missingmaps.org/blog/2016/07/14/mapswipe/
[3]: https://www.youtube.com/watch?v=tMV4V0KsKzE&t=1113s
[4]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Simple_3D_buildings
[5]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:natural%3Dcliff
[6]: http://walk.bezva.org/

Zdraví
-- 
Mikoláš Štrajt / Severák / http://severak.svita.cz/Další informace o konferenci talk-cz