[Talk-cz] zákon o KČT

Miroslav Suchý miroslav na suchy.cz
Středa Prosinec 14 17:51:45 UTC 2016


Dne 14.12.2016 v 13:25 Ha Noj napsal(a):
> Nejsem expert na legislativní proces, ale vzhledem k tomu že to je 
> poslanecká iniciativa, tak se k tomu do vánoc vyjádří vláda (a 
> ministerstva MMR, MV, MZE), kde má možnost zaslat i veřejnost do 
> *DNEŠKA* ;).
>
> Termín připomínek 9.12.2016 – 14.12.2016 Adresa připomínek 
> eklep-kml na vlada.cz <mailto:eklep-kml na vlada.cz>
>
> A pak pokud to projde přes první čtení, tak už jen skrze lobování 
> poslanců nebo poslaneckých výborů.
>
> https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAGGHW4B2
>
> http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=982
>
Do dneška je dost krutý termín. Ale tak jo. Dělám to poprvé a asi blbě, 
ale nic mě to nestojí. Zde je kopie:

Dne 14.12.2016 v 18:49 Miroslav Suchý napsal(a):
> Dobrý den,
>
> zasílám připomínku k
>
> Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, 
> Daniela Hermana a dalších na vydání zákona o turistických značených 
> trasách (sněmovní tisk č. 982)
>
> tak jak byla zveřejněna na
>
> https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAGGHW4B2
>
> Podpora fyzického značení turistických tras je jedna věc, ale 
> podstatnou složkou turismu jsou turistické mapy. Bez nich jsou značky 
> poloviční. Mapy jsou výraznou pomůckou pro turisty.
>
> V uvedeném návrhu se uděluje KČT faktický monopol na značkování (nikdo 
> jiný nemůže proškolit "kvalifikovaného značkaře"). V ČR existují ovšem 
> i cesty, jejichž provozovatelem a zřizovatelem je někdo jiný než KČT 
> nebo Horská služba. Typicky se jedná o naučné stezky nebo koňské 
> stezky. Pokud je KČT vyznačí a někdo je chce zmapovat (např. přidat do 
> propagačního letáku, mapy oblasti), tak musí trasu znovu projít a 
> získat elektronický záznam této trasy. Což je zdlouhavý a náročný 
> proces. Který se zbytečně opakuje, protože KČT už tato data získalo 
> při vytváření turistické značené cesty.
>
> KČT tato data běžně nevydává. A pokud ano, tak za značný poplatek. Což 
> nevadí pokud se jedná o činnost provozovanou z vlastních zdrojů. Ale v 
> Důvodové zprávě se uvádí, že údržba turistického značení tras stojí 
> ročně až 15 mil. a je plněna příspěvky Ministerstva pro místní rozvoj 
> ČR a jednotilvými kraji. Domnívám se, že v takovém případě má právo 
> stát požadovat zveřejnění tras, tak aby z nich i třetí strany mohli 
> vytvářet mapy, které budou podporovat turistický ruch.
>
> Proto bych navrhoval přidání odstavce do částí druhé paragrafu 12:
>
> 4) Pokud je zřízena, přeložena nebo zkrácena turistická značená trasa 
> s veřejnou podporou, tak KČT je povinen zveřejnit v elektronicky 
> čitelné podobě a pod volně šiřitelnou licencí průběh turisticky 
> značené trasy.
>
> Tento nový bod by neznamenal žádné náklady pro stát ani pro KČT. 
> Netýká se již existujích tras. A umožnil by turistům poskytovat širší 
> a bohatší služby. Podobná situace už dnes funguje např. u jízdních 
> řádů, kde je také správce povinen elektronicky zveřejňovat spravovaná 
> data.
>
> S pozdravem
>
>     Miroslav Suchý
>
Další informace o konferenci talk-cz