[Talk-cz] Vojenské újezdy

=?UTF-8?Q?Petr_Mor=c3=a1vek_ =?UTF-8?Q?Petr_Mor=c3=a1vek_
Středa Leden 13 10:56:50 UTC 2016


Ahoj,

dokončil jsem aktualizaci administrativních hranic včetně všech změn
vojenských újezdů.

Teď by bylo potřeba aktualizovat polygony landuse=military - ty by měly
podle mě pokrývat jen oblasti skutečně používané armádou a typicky
(částečně) uzavřené pro veřejnost. Tzn. stejně jako doteď nutně nemusí
být přesně shodné s administrativní hranicí vojenského újezdu.

Neměl jsem ještě čas hledat, jak se v jednotlivých újezdech od nového
roku změnil režim, co je/není přístupné atd. Takže pokud máte někdo k
některé z oblastí bližší vzta, napiště a klidně se pusťte do úprav.

Tady je přehled aktuální situace:

1. Brdy
Vojenský újezd zanikl, jeho území je rozporcováno mezi přilehlé obce.

landuse=military: http://www.openstreetmap.org/relation/67882
- Odpovídá staré nepřístupné oblasti, v velké části je veden pop cestách
administrativních hranic.
- Zatím jen proběhlo přetagování na CHKO.
- TODO: Opravit hranici CHKO - pokud vím, tak do něj spadají i oblasti
mimo bývalý újezd a naopak. Dokud nebude dokončena sanace celého území,
tak by měl alespoň někde zůstat military=danger_area.


2. Libavá
Došlo ke zmemnšení újezdu:
http://www.openstreetmap.org/relation/437075

landuse=military: http://www.openstreetmap.org/way/28354068
- Nepřesný polygon vojenského prostoru, nepoužívá cesty adm. hranic.
- TODO: Předělat na multipolygon užívající adm. hranic + zmenšit území
vojenského prostoru.


3. Březina
Došlo ke zmenšení újezdu:
http://www.openstreetmap.org/relation/440731

landuse=military: http://www.openstreetmap.org/relation/50875
- Multipolygon používá cesty adm. hranic.
- TODO: Zmenšit území vojenského prostoru.


4. Hradiště
Došlo ke zmenšení újezdu:
http://www.openstreetmap.org/relation/439469

landuse=military: http://www.openstreetmap.org/relation/1753105
- Multipolygon používá převážně cesty adm. hranic.
- TODO: Zmenšit území vojenského prostoru.


5. Boletice
Došlo ke zmenšení újezdu:
http://www.openstreetmap.org/relation/438525

landuse=military: http://www.openstreetmap.org/relation/3463628
- Multipolygon používá převážně cesty adm. hranic.
- TODO: Zmenšit území vojenského prostoru.S pozdravem,
Petr Morávek aka Xificurk
Další informace o konferenci talk-cz