[Talk-cz] zase nejde tracer LPIS

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Pátek Říjen 14 13:27:26 UTC 2016


zase se něco asi změnilo v traceru LPIS
JOSM mi píše že jsou nedostupná data 
přikládám výpis z konzole:

/gml:lowerCorner>                       <gml:upperCorner>-708212.612000 -
1135713
.400000</gml:upperCorner>               </gml:Envelope>         </gml:
boundedBy>
         <ms:GEOMETRY>           <gml:Polygon srsName="EPSG:102067">
 <gml:exterior>               <gml:LinearRing>                 <gml:posList 
srsD
imension="2">-708550.800000 -1135803.700000 -708591.926000 -1135794.688000 -
7086
20.700000 -1135784.500000 -708689.500000 -1135756.300000 -708744.200000 -
1135735
.700000 -708791.300000 -1135718.900000 -708814.400000 -1135713.400000 -
708806.30
0000 -1135739.300000 -708783.100000 -1135777.800000 -708757.200000 -
1135810.8000
00 -708709.000000 -1135851.000000 -708642.000000 -1135905.500000 -
708573.200000
-1135962.400000 -708501.700000 -1136017.800000 -708470.400000 -
1136041.900000 -7
08443.600000 -1136058.900000 -708437.400000 -1136067.800000 -708443.428000 -
1136
096.827000 -708378.696000 -1136293.732000 -708337.398000 -1136413.769000 -
708320
.741000 -1136464.862000 -708305.223000 -1136491.979000 -708282.195000 -
1136516.0
83000 -708256.164000 -1136534.162000 -708236.641000 -1136538.179000 -
708221.1230
00 -1136535.668000 -708212.612000 -1136525.625000 -708212.612000 -
1136505.036000
 -708224.032000 -1136427.636000 -708243.755000 -1136300.965000 -
708249.776000 -1
136235.034000 -708253.300000 -1136203.600000 -708253.300000 -1136180.400000 
-708
260.813000 -1136111.524000 -708260.813000 -1136002.055000 -708258.806000 -
113597
6.891000 -708257.301000 -1135946.190000 -708261.400000 -1135924.300000 -
708272.1
00000 -1135910.900000 -708272.100000 -1135902.800000 -708265.800000 -
1135893.900
000 -708258.700000 -1135885.900000 -708248.900000 -1135845.700000 -
708236.400000
 -1135809.900000 -708245.300000 -1135801.000000 -708266.683000 -
1135792.936000 -
708314.346000 -1135804.504000 -708357.000000 -1135823.300000 -708389.101000 
-113
5826.131000 -708419.203000 -1135828.142000 -708485.429000 -1135819.592000 -
70855
0.800000 -1135803.700000 </gml:posList>               </gml:LinearRing>
    </gml:exterior>           </gml:Polygon>         </ms:GEOMETRY>         
<ms:
id>27505509</ms:id>       </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>     </gml:featureMember
>
  <gml:featureMember>       <ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX gml:id="LPIS_DPB_UCINNE
_BBO
X.27598839">         <gml:boundedBy>            <gml:Envelope srsName="EPSG:
1020
67">                    <gml:lowerCorner>-708567.354000 -1136432.400000</
gml:low
erCorner>                       <gml:upperCorner>-708364.900000 -
1136097.100000<
/gml:upperCorner>               </gml:Envelope>         </gml:boundedBy>
 <ms:GEOMETRY>           <gml:Polygon srsName="EPSG:102067">             <
gml:ex
terior>               <gml:LinearRing>                 <gml:posList 
srsDimension
="2">-708548.305000 -1136113.674000 -708567.354000 -1136113.982000 -
708510.27400
0 -1136303.681000 -708475.224000 -1136410.362000 -708473.665207 -
1136415.414466
-708468.100000 -1136432.400000 -708364.900000 -1136378.400000 -708364.900000
-11
36375.900000 -708366.400000 -1136369.800000 -708390.300000 -1136296.200000 -
7084
53.200000 -1136098.300000 -708455.600000 -1136097.100000 -708458.700000 -
1136099
.000000 -708484.576000 -1136114.177000 -708500.634000 -1136118.708000 -
708513.17
9000 -1136118.204000 -708525.724000 -1136114.681000 -708548.305000 -
1136113.6740
00 </gml:posList>               </gml:LinearRing>             </gml:exterior
>
        </gml:Polygon>         </ms:GEOMETRY>         <ms:id>27598839</ms:id
>
    </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>     </gml:featureMember>     <gml:
featureMember>
      <ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.27814224">      
   <
gml:boundedBy>          <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">
<gml:lowerCorner>-708692.033000 -1136534.600000</gml:lowerCorner>
        <gml:upperCorner>-708435.700000 -1136086.307000</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>         </gml:boundedBy>         <ms:GEOMETRY>
 <gml:Polygon srsName="EPSG:102067">             <gml:exterior>             
  <g
ml:LinearRing>                 <gml:posList srsDimension="2">-708692.033000 
-113
6222.379000 -708691.533000 -1136229.408000 -708686.027000 -1136238.948000 -
70866
4.504000 -1136261.041000 -708638.476000 -1136283.636000 -708631.468000 -
1136291.
670000 -708628.595000 -1136297.077000 -708623.075000 -1136310.159000 -
708619.059
000 -1136319.718000 -708598.482000 -1136339.844000 -708569.372000 -
1136360.47200
0 -708551.304000 -1136378.585000 -708542.092000 -1136388.730000 -
708522.933000 -
1136414.291000 -708465.865000 -1136482.084000 -708463.863000 -1136491.123000
-70
8464.100000 -1136518.800000 -708435.700000 -1136534.600000 -708455.296000 -
11364
74.954000 -708475.224000 -1136410.362000 -708510.274000 -1136303.681000 -
708567.
354000 -1136113.982000 -708579.417000 -1136114.177000 -708589.954000 -
1136114.68
1000 -708595.474000 -1136118.204000 -708598.987000 -1136118.708000 -
708605.51000
0 -1136113.674000 -708634.472000 -1136094.843000 -708649.488000 -
1136086.809000
-708656.495000 -1136086.307000 -708662.502000 -1136090.826000 -708663.002000
-11
36097.856000 -708660.499000 -1136120.953000 -708660.499000 -1136135.012000 -
7086
63.503000 -1136155.096000 -708668.008000 -1136173.674000 -708677.518000 -
1136192
.252000 -708685.026000 -1136200.286000 -708686.027000 -1136202.294000 -
708690.03
1000 -1136211.332000 -708692.033000 -1136222.379000 </gml:posList>
 </gml:LinearRing>             </gml:exterior>           </gml:Polygon>
</ms:GEOMETRY>         <ms:id>27814224</ms:id>       </ms:LPIS_DPB_UCINNE_
BBOX>
    </gml:featureMember>     <gml:featureMember>       <ms:LPIS_DPB_UCINNE_
BBOX
gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.24684519">         <gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="EPSG:102067">                    <gml:lowerCorner>-
708992
.100800 -1135341.949200</gml:lowerCorner>                       <gml:
upperCorner
>-708549.789800 -1134647.467000</gml:upperCorner>               </gml:
Envelope>
        </gml:boundedBy>         <ms:GEOMETRY>           <gml:Polygon 
srsName="E
PSG:102067">             <gml:exterior>               <gml:LinearRing>
       <gml:posList srsDimension="2">-708928.584000 -1134866.466000 -
708904.2630
00 -1134889.868000 -708836.759000 -1134956.090000 -708795.562000 -
1135000.404000
 -708793.279000 -1135000.753000 -708793.481300 -1134999.738800 -
708712.289400 -1
135106.191900 -708706.700000 -1135122.700000 -708713.019000 -1135131.518000 
-708
723.700000 -1135143.900000 -708736.400000 -1135152.300000 -708757.500000 -
113515
6.500000 -708788.500000 -1135179.100000 -708801.200000 -1135189.000000 -
708811.1
00000 -1135212.900000 -708822.674000 -1135248.398000 -708826.187000 -
1135258.573
000 -708821.223000 -1135269.029000 -708790.450000 -1135322.803000 -
708784.990000
 -1135334.255000 -708784.031000 -1135341.949200 -708777.300000 -
1135335.200000 -
708773.500000 -1135331.100000 -708774.000000 -1135319.700000 -708774.000000 
-113
5309.900000 -708771.300000 -1135302.500000 -708766.100000 -1135300.100000 -
70876
1.700000 -1135302.200000 -708756.800000 -1135303.900000 -708753.600000 -
1135301.
700000 -708751.900000 -1135293.000000 -708754.600000 -1135281.537000 -
708754.600
000 -1135261.955000 -708754.100000 -1135239.800000 -708750.800000 -
1135233.30000
0 -708746.091000 -1135229.820000 -708732.076000 -1135225.301000 -
708711.054000 -
1135219.276000 -708701.043000 -1135213.250000 -708688.530000 -1135204.714000
-70
8668.508000 -1135190.655000 -708658.497000 -1135184.128000 -708648.487000 -
11351
82.120000 -708641.980000 -1135185.634000 -708625.077500 -1135199.546700 -
708644.
592300 -1135168.154200 -708682.039300 -1135121.075900 -708687.390500 -
1135075.06
8600 -708691.670700 -1135003.380100 -708686.319500 -1134959.511000 -
708682.03930
0 -1134938.110100 -708643.521400 -1134873.911000 -708606.070700 -
1134825.765500
-708568.623700 -1134775.474200 -708549.789800 -1134753.816000 -708567.787000
-11
34730.187000 -708585.159000 -1134711.764000 -708618.068000 -1134684.279000 -
7086
25.110200 -1134676.751400 -708670.269700 -1134720.906500 -708694.879900 -
1134744
.445700 -708704.511200 -1134769.055800 -708699.160100 -1134809.715700 -
708706.64
9400 -1134840.744200 -708759.078900 -1134917.780100 -708762.847700 -
1134922.7520
00 -708872.023000 -1134812.977500 -708869.285300 -1134809.715700 -
708837.185800
-1134747.654900 -708829.696400 -1134720.906500 -708831.834600 -
1134715.555300 -7
08900.928700 -1134647.467000 -708903.469000 -1134651.617000 -708912.899000 -
1134
664.563000 -708941.191000 -1134696.927000 -708957.075000 -1134718.835000 -
708962
.534000 -1134732.777000 -708967.994000 -1134756.676000 -708974.130400 -
1134771.1
11500 -708983.655500 -1134782.753200 -708991.063800 -1134792.278200 -
708992.1008
00 -1134803.685600 -708986.657000 -1134805.223000 -708928.584000 -
1134866.466000
 </gml:posList>               </gml:LinearRing>             </gml:exterior>
        <gml:interior>               <gml:LinearRing>                 <gml:
posLi
st srsDimension="2">-708692.626000 -1135113.211000 -708694.404000 -
1135102.56400
0 -708685.527000 -1135114.988000 -708680.202000 -1135129.186000 -
708646.481000 -
1135166.459000 -708662.457000 -1135159.360000 -708689.079000 -1135129.186000
-70
8692.626000 -1135113.211000 </gml:posList>               </gml:LinearRing>
       </gml:interior>             <gml:interior>               <gml:
LinearRing>
                 <gml:posList srsDimension="2">-708741.612000 -
1134958.593000 -7
08732.963000 -1134934.808000 -708696.207000 -1134867.779000 -708681.069000 -
1134
798.589000 -708679.500000 -1134801.900000 -708693.700000 -1134867.500000 -
708724
.700000 -1134922.600000 -708732.800000 -1134941.300000 -708741.612000 -
1134958.5
93000 </gml:posList>               </gml:LinearRing>             </gml:
interior>
             <gml:interior>               <gml:LinearRing>                 <
gml:
posList srsDimension="2">-708721.385500 -1135177.199400 -708708.085800 -
1135174.
447800 -708702.811700 -1135170.090900 -708697.308400 -1135168.715100 -
708691.575
700 -1135168.715100 -708683.091400 -1135168.256500 -708682.862100 -
1135171.46680
0 -708691.805000 -1135187.288900 -708703.728900 -1135193.480200 -
708720.009700 -
1135197.378400 -708729.640500 -1135200.130000 -708731.704300 -1135199.671400
-70
8724.595800 -1135181.785500 -708721.385500 -1135177.199400 </gml:posList>
        </gml:LinearRing>             </gml:interior>           </gml:
Polygon>
       </ms:GEOMETRY>         <ms:id>24684519</ms:id>       </ms:LPIS_DPB_
UCINNE
_BBOX>     </gml:featureMember>     <gml:featureMember>       <ms:LPIS_DPB_
UCINN
E_BBOX gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.27883017">         <gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="EPSG:102067">                    <gml:lowerCorner>-
708233
.173000 -1136273.800000</gml:lowerCorner>                       <gml:
upperCorner
>-707970.300000 -1135919.999205</gml:upperCorner>               </gml:
Envelope>
        </gml:boundedBy>         <ms:GEOMETRY>           <gml:Polygon 
srsName="E
PSG:102067">             <gml:exterior>               <gml:LinearRing>
       <gml:posList srsDimension="2">-708229.411000 -1136032.394000 -
708233.1730
00 -1136125.737000 -708226.158123 -1136130.420303 -708133.854432 -
1136192.044507
 -708150.400000 -1136222.700000 -708079.896619 -1136272.416378 -
708077.100000 -1
136273.800000 -708072.000000 -1136271.200000 -708062.800000 -1136264.300000 
-708
054.100000 -1136258.500000 -708044.200000 -1136251.900000 -708003.500000 -
113622
2.000000 -707993.200000 -1136225.000000 -707982.000000 -1136237.900000 -
707976.4
00000 -1136234.800000 -707970.300000 -1136202.100000 -708001.500000 -
1136187.800
000 -708019.100000 -1136208.400000 -708082.832000 -1136166.753000 -
708120.900000
 -1136160.900000 -708125.600000 -1136124.400000 -708123.300000 -
1136080.000000 -
708120.100000 -1136063.300000 -708112.100000 -1136033.900000 -708109.800000 
-113
6026.800000 -708124.800000 -1136021.300000 -708117.700000 -1135999.000000 -
70810
8.200000 -1135964.100000 -708106.328073 -1135959.223552 -708184.776768 -
1135919.
999205 -708204.312000 -1135925.711000 -708209.332000 -1135933.762000 -
708215.355
000 -1135947.852000 -708229.411000 -1136032.394000 </gml:posList>
</gml:LinearRing>             </gml:exterior>           </gml:Polygon>      
   <
/ms:GEOMETRY>         <ms:id>27883017</ms:id>       </ms:LPIS_DPB_UCINNE_
BBOX>
   </gml:featureMember> </wfs:FeatureCollection>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 15.057038998039275 -> 
15.067455
929360932, y: 49.29855038871651 -> 49.30529346889797 ]
prefetch: queue drained, leaving prefetch task

----- Trace -----

prefetch: already prefetched: 20658+18723
prefetch: already prefetched: 20658+18725
prefetch: already prefetched: 20660+18723
prefetch: already prefetched: 20660+18725
prefetch: already prefetched: 20659+18723
prefetch: already prefetched: 20659+18725
prefetch: already prefetched: 20658+18724
prefetch: already prefetched: 20660+18724
prefetch: already prefetched: 20659+18724
LpisCache: miss
LatLon: LatLon[lat=49.30629577224473,lon=15.050628952045445] <-> XY: -
709287.946
0686556 -1135126.7931870616
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-709287.9460686556,-
11351
26.7931870616,-709287.9460686556,-1135126.7931870616&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version='1.0' encoding="UTF-8" ?> <wfs:FeatureCollection    
xmlns:m
s="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver"    xmlns:gml="http://www.opengis.
net/
gml"    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"    xmlns:ogc="http://www.
opengis.
net/ogc"    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:
schemaL
ocation="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver http://eagri.cz/public/app/
wms/p
lpis_wfs.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&
amp;
TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&OUTPUTFORMAT=text/xml;%20subtype=gml/3.1.1
  ht
tp://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">     
  <g
ml:boundedBy>           <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">
<gml:lowerCorner>-709714.500000 -1135349.100000</gml:lowerCorner>
        <gml:upperCorner>-709256.000000 -1134814.357000</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>       </gml:boundedBy>     <gml:featureMember>      
 <ms
:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.24259665">         <gml:
bound
edBy>           <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">                    <
gml:low
erCorner>-709714.500000 -1135349.100000</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>-709256.000000 -1134814.357000</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>         </gml:boundedBy>         <ms:GEOMETRY>           <
gml:Po
lygon srsName="EPSG:102067">             <gml:exterior>               <gml:
Linea
rRing>                 <gml:posList srsDimension="2">-709415.999000 -
1134849.655
000 -709426.652000 -1134858.597000 -709353.686000 -1134929.282000 -
709461.297000
 -1135017.697000 -709529.308000 -1134960.734000 -709534.600000 -
1134972.200000 -
709551.300000 -1134984.100000 -709586.200000 -1135011.900000 -709587.800000 
-113
5021.000000 -709577.323000 -1135026.548000 -709549.800000 -1135043.900000 -
70954
2.800000 -1135050.500000 -709542.000000 -1135056.000000 -709552.100000 -
1135067.
100000 -709592.339000 -1135095.337000 -709633.900000 -1135129.300000 -
709640.900
000 -1135131.100000 -709673.426000 -1135102.869000 -709680.434000 -
1135102.86900
0 -709699.600000 -1135120.500000 -709714.500000 -1135131.100000 -
709648.029000 -
1135192.148000 -709533.397000 -1135279.189000 -709429.600000 -1135349.100000
-70
9422.355000 -1135343.489000 -709397.328000 -1135311.856000 -709346.273000 -
11352
44.071000 -709340.800000 -1135227.100000 -709342.700000 -1135215.300000 -
709349.
276000 -1135197.125000 -709350.778000 -1135190.095000 -709357.700000 -
1135165.20
0000 -709356.900000 -1135146.100000 -709352.800000 -1135144.600000 -
709343.30000
0 -1135150.800000 -709331.100000 -1135163.000000 -709308.300000 -
1135193.100000
-709299.000000 -1135201.700000 -709294.000000 -1135202.100000 -709287.210000
-11
35199.635000 -709273.796000 -1135177.761000 -709262.380000 -1135135.937000 -
7092
56.000000 -1135109.700000 -709327.253000 -1135093.340000 -709338.300000 -
1135088
.400000 -709349.900000 -1135078.800000 -709354.300000 -1135070.500000 -
709355.20
0000 -1135061.800000 -709347.000000 -1135029.400000 -709344.271000 -
1135002.4580
00 -709337.000000 -1134966.700000 -709329.300000 -1134943.500000 -
709320.121000
-1134929.129000 -709319.400000 -1134928.000000 -709302.000000 -
1134919.000000 -7
09282.100000 -1134889.500000 -709277.600000 -1134883.600000 -709275.662800 -
1134
881.447500 -709368.814000 -1134814.357000 -709374.700000 -1134817.300000 -
709415
.999000 -1134849.655000 </gml:posList>               </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>           </gml:Polygon>         </ms:GEOMETRY>         <
ms:i
d>24259665</ms:id>       </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>     </gml:featureMember>
</w
fs:FeatureCollection>

parseXML() - Start
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()=
'ms:i
dPudnihoBloku']

----- Trace -----

prefetch: already prefetched: 20658+18723
prefetch: already prefetched: 20658+18725
prefetch: already prefetched: 20660+18723
prefetch: already prefetched: 20660+18725
prefetch: already prefetched: 20659+18723
prefetch: already prefetched: 20659+18725
prefetch: already prefetched: 20658+18724
prefetch: already prefetched: 20660+18724
prefetch: already prefetched: 20659+18724
LpisCache: miss
LatLon: LatLon[lat=49.30592851431545,lon=15.052334836978916] <-> XY: -
709170.147
1584054 -1135183.1756254404
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-709170.1471584054,-
11351
83.1756254404,-709170.1471584054,-1135183.1756254404&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version='1.0' encoding="UTF-8" ?> <wfs:FeatureCollection    
xmlns:m
s="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver"    xmlns:gml="http://www.opengis.
net/
gml"    xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"    xmlns:ogc="http://www.
opengis.
net/ogc"    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    xsi:
schemaL
ocation="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver http://eagri.cz/public/app/
wms/p
lpis_wfs.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&
amp;
TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&OUTPUTFORMAT=text/xml;%20subtype=gml/3.1.1
  ht
tp://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">     
  <g
ml:boundedBy>           <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">
<gml:lowerCorner>-709286.850000 -1135347.201000</gml:lowerCorner>
        <gml:upperCorner>-708706.700000 -1134803.681000</gml:upperCorner>
        </gml:Envelope>       </gml:boundedBy>     <gml:featureMember>      
 <ms
:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.20954851">         <gml:
bound
edBy>           <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">                    <
gml:low
erCorner>-709286.850000 -1135347.201000</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>-708706.700000 -1134803.681000</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>         </gml:boundedBy>         <ms:GEOMETRY>           <
gml:Po
lygon srsName="EPSG:102067">             <gml:exterior>               <gml:
Linea
rRing>                 <gml:posList srsDimension="2">-709286.850000 -
1135232.184
000 -709283.375000 -1135242.142000 -709271.463000 -1135252.598000 -
709246.645000
 -1135257.577000 -709211.404000 -1135258.075000 -709182.616000 -
1135259.569000 -
709163.755000 -1135264.548000 -709132.485000 -1135278.987000 -709072.923000 
-113
5307.368000 -709041.653000 -1135317.824000 -709019.317000 -1135320.812000 -
70897
7.127000 -1135321.309000 -708911.063000 -1135317.326000 -708862.420000 -
1135312.
845000 -708841.574000 -1135315.335000 -708826.187000 -1135321.309000 -
708801.369
000 -1135341.724000 -708792.435000 -1135347.201000 -708786.479000 -
1135346.70300
0 -708783.997000 -1135342.222000 -708784.990000 -1135334.255000 -
708790.450000 -
1135322.803000 -708821.223000 -1135269.029000 -708826.187000 -1135258.573000
-70
8822.674000 -1135248.398000 -708811.100000 -1135212.900000 -708801.200000 -
11351
89.000000 -708788.500000 -1135179.100000 -708757.500000 -1135156.500000 -
708736.
400000 -1135152.300000 -708723.700000 -1135143.900000 -708713.019000 -
1135131.51
8000 -708706.700000 -1135122.700000 -708712.289400 -1135106.191900 -
708793.48130
0 -1134999.738800 -708793.279000 -1135000.753000 -708795.562000 -
1135000.404000
-708836.759000 -1134956.090000 -708904.263000 -1134889.868000 -708928.584000
-11
34866.466000 -708986.657000 -1134805.223000 -708992.117000 -1134803.681000 -
7090
09.489000 -1134821.108000 -709026.365000 -1134843.016000 -709037.781000 -
1134857
.455000 -709051.679000 -1134878.865000 -709066.569000 -1134906.250000 -
709083.94
2000 -1134934.631000 -709107.270000 -1134966.995000 -709139.781000 -
1134999.0120
00 -709184.949000 -1135033.367000 -709229.124000 -1135069.715000 -
709251.460000
-1135098.096000 -709253.300000 -1135108.900000 -709261.500000 -
1135140.400000 -7
09270.200000 -1135177.100000 -709283.375000 -1135203.305000 -709286.850000 -
1135
232.184000 </gml:posList>               </gml:LinearRing>             </gml:
exte
rior>             <gml:interior>               <gml:LinearRing>
<gml:posList srsDimension="2">-708966.166400 -1135144.157400 -708940.467700 
-113
5126.772900 -708920.815700 -1135110.144300 -708899.517800 -1135142.058100 -
70891
8.567800 -1135167.987300 -708931.397500 -1135183.461300 -708966.166400 -
1135144.
157400 </gml:posList>               </gml:LinearRing>             </gml:
interior
>           </gml:Polygon>         </ms:GEOMETRY>         <ms:id>20954851</
ms:id
>       </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>     </gml:featureMember> </wfs:
FeatureCollect
ion>

parseXML() - Start
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()=
'ms:i
dPudnihoBloku']

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20161014/e8979537/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz