[Talk-cz] zase nejde tracer LPIS

Marián Kyral mkyral na email.cz
Pátek Říjen 14 16:56:33 UTC 2016


Tak opraveno a nahráno na server. Bude chvilku trvat, než se to
zaktualizuje v JOSM.

Marián

Dne 14.10.2016 v 15:36 Marián Kyral napsal(a):
> Nojo. Očekávám [ms:idPudnihoBloku] a oni tam nově mají [ms:id]
>
> Až dorazím dom, tak to opravím.
>
> Marián
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
> Komu: talk-cz na openstreetmap.org
> Datum: 14. 10. 2016 15:29:05
> Předmět: [Talk-cz] zase nejde tracer LPIS
>
>
>   zase se něco asi změnilo v traceru LPIS
>   JOSM mi píše že jsou nedostupná data
>   přikládám výpis z konzole:
>
>   /gml:lowerCorner>           
>   <gml:upperCorner>-708212.612000 -1135713
>   .400000</gml:upperCorner>        </gml:Envelope>    
>   </gml:boundedBy>
>       <ms:GEOMETRY>      <gml:Polygon srsName="EPSG:102067">
>   <gml:exterior>        <gml:LinearRing>        
>   <gml:posList srsD
>   imension="2">-708550.800000 -1135803.700000 -708591.926000
>   -1135794.688000 -7086
>   20.700000 -1135784.500000 -708689.500000 -1135756.300000
>   -708744.200000 -1135735
>   .700000 -708791.300000 -1135718.900000 -708814.400000
>   -1135713.400000 -708806.30
>   0000 -1135739.300000 -708783.100000 -1135777.800000 -708757.200000
>   -1135810.8000
>   00 -708709.000000 -1135851.000000 -708642.000000 -1135905.500000
>   -708573.200000
>   -1135962.400000 -708501.700000 -1136017.800000 -708470.400000
>   -1136041.900000 -7
>   08443.600000 -1136058.900000 -708437.400000 -1136067.800000
>   -708443.428000 -1136
>   096.827000 -708378.696000 -1136293.732000 -708337.398000
>   -1136413.769000 -708320
>   .741000 -1136464.862000 -708305.223000 -1136491.979000
>   -708282.195000 -1136516.0
>   83000 -708256.164000 -1136534.162000 -708236.641000
>   -1136538.179000 -708221.1230
>   00 -1136535.668000 -708212.612000 -1136525.625000 -708212.612000
>   -1136505.036000
>   -708224.032000 -1136427.636000 -708243.755000 -1136300.965000
>   -708249.776000 -1
>   136235.034000 -708253.300000 -1136203.600000 -708253.300000
>   -1136180.400000 -708
>   260.813000 -1136111.524000 -708260.813000 -1136002.055000
>   -708258.806000 -113597
>   6.891000 -708257.301000 -1135946.190000 -708261.400000
>   -1135924.300000 -708272.1
>   00000 -1135910.900000 -708272.100000 -1135902.800000
>   -708265.800000 -1135893.900
>   000 -708258.700000 -1135885.900000 -708248.900000 -1135845.700000
>   -708236.400000
>   -1135809.900000 -708245.300000 -1135801.000000 -708266.683000
>   -1135792.936000 -
>   708314.346000 -1135804.504000 -708357.000000 -1135823.300000
>   -708389.101000 -113
>   5826.131000 -708419.203000 -1135828.142000 -708485.429000
>   -1135819.592000 -70855
>   0.800000 -1135803.700000 </gml:posList>       
>   </gml:LinearRing>
>     </gml:exterior>      </gml:Polygon>    
>   </ms:GEOMETRY>     <ms:
>   id>27505509</ms:id>    </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>  
>   </gml:featureMember>
>    <gml:featureMember>    <ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX
>   gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBO
>   X.27598839">     <gml:boundedBy>      <gml:Envelope
>   srsName="EPSG:1020
>   67">          <gml:lowerCorner>-708567.354000
>   -1136432.400000</gml:low
>   erCorner>            <gml:upperCorner>-708364.900000
>   -1136097.100000<
>   /gml:upperCorner>        </gml:Envelope>    
>   </gml:boundedBy>
>   <ms:GEOMETRY>      <gml:Polygon
>   srsName="EPSG:102067">       <gml:ex
>   terior>        <gml:LinearRing>        
>   <gml:posList srsDimension
>   ="2">-708548.305000 -1136113.674000 -708567.354000 -1136113.982000
>   -708510.27400
>   0 -1136303.681000 -708475.224000 -1136410.362000 -708473.665207
>   -1136415.414466
>   -708468.100000 -1136432.400000 -708364.900000 -1136378.400000
>   -708364.900000 -11
>   36375.900000 -708366.400000 -1136369.800000 -708390.300000
>   -1136296.200000 -7084
>   53.200000 -1136098.300000 -708455.600000 -1136097.100000
>   -708458.700000 -1136099
>   .000000 -708484.576000 -1136114.177000 -708500.634000
>   -1136118.708000 -708513.17
>   9000 -1136118.204000 -708525.724000 -1136114.681000 -708548.305000
>   -1136113.6740
>   00 </gml:posList>        </gml:LinearRing>      
>   </gml:exterior>
>       </gml:Polygon>     </ms:GEOMETRY>    
>   <ms:id>27598839</ms:id>
>     </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>   </gml:featureMember>  
>   <gml:featureMember>
>      <ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX
>   gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.27814224">     <
>   gml:boundedBy>     <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">
>   <gml:lowerCorner>-708692.033000 -1136534.600000</gml:lowerCorner>
>       <gml:upperCorner>-708435.700000
>   -1136086.307000</gml:upperCorner>
>       </gml:Envelope>     </gml:boundedBy>     <ms:GEOMETRY>
>   <gml:Polygon srsName="EPSG:102067">      
>   <gml:exterior>        <g
>   ml:LinearRing>         <gml:posList
>   srsDimension="2">-708692.033000 -113
>   6222.379000 -708691.533000 -1136229.408000 -708686.027000
>   -1136238.948000 -70866
>   4.504000 -1136261.041000 -708638.476000 -1136283.636000
>   -708631.468000 -1136291.
>   670000 -708628.595000 -1136297.077000 -708623.075000
>   -1136310.159000 -708619.059
>   000 -1136319.718000 -708598.482000 -1136339.844000 -708569.372000
>   -1136360.47200
>   0 -708551.304000 -1136378.585000 -708542.092000 -1136388.730000
>   -708522.933000 -
>   1136414.291000 -708465.865000 -1136482.084000 -708463.863000
>   -1136491.123000 -70
>   8464.100000 -1136518.800000 -708435.700000 -1136534.600000
>   -708455.296000 -11364
>   74.954000 -708475.224000 -1136410.362000 -708510.274000
>   -1136303.681000 -708567.
>   354000 -1136113.982000 -708579.417000 -1136114.177000
>   -708589.954000 -1136114.68
>   1000 -708595.474000 -1136118.204000 -708598.987000 -1136118.708000
>   -708605.51000
>   0 -1136113.674000 -708634.472000 -1136094.843000 -708649.488000
>   -1136086.809000
>   -708656.495000 -1136086.307000 -708662.502000 -1136090.826000
>   -708663.002000 -11
>   36097.856000 -708660.499000 -1136120.953000 -708660.499000
>   -1136135.012000 -7086
>   63.503000 -1136155.096000 -708668.008000 -1136173.674000
>   -708677.518000 -1136192
>   .252000 -708685.026000 -1136200.286000 -708686.027000
>   -1136202.294000 -708690.03
>   1000 -1136211.332000 -708692.033000 -1136222.379000 </gml:posList>
>   </gml:LinearRing>       </gml:exterior>     
>   </gml:Polygon>
>   </ms:GEOMETRY>     <ms:id>27814224</ms:id>   
>   </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>
>     </gml:featureMember>   <gml:featureMember>   
>   <ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX
>   gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.24684519">     <gml:boundedBy>
>   <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">          
>   <gml:lowerCorner>-708992
>   .100800 -1135341.949200</gml:lowerCorner>           
>   <gml:upperCorner
>   >-708549.789800 -1134647.467000</gml:upperCorner>       
>   </gml:Envelope>
>       </gml:boundedBy>     <ms:GEOMETRY>     
>   <gml:Polygon srsName="E
>   PSG:102067">       <gml:exterior>        <gml:LinearRing>
>      <gml:posList srsDimension="2">-708928.584000
>   -1134866.466000 -708904.2630
>   00 -1134889.868000 -708836.759000 -1134956.090000 -708795.562000
>   -1135000.404000
>   -708793.279000 -1135000.753000 -708793.481300 -1134999.738800
>   -708712.289400 -1
>   135106.191900 -708706.700000 -1135122.700000 -708713.019000
>   -1135131.518000 -708
>   723.700000 -1135143.900000 -708736.400000 -1135152.300000
>   -708757.500000 -113515
>   6.500000 -708788.500000 -1135179.100000 -708801.200000
>   -1135189.000000 -708811.1
>   00000 -1135212.900000 -708822.674000 -1135248.398000
>   -708826.187000 -1135258.573
>   000 -708821.223000 -1135269.029000 -708790.450000 -1135322.803000
>   -708784.990000
>   -1135334.255000 -708784.031000 -1135341.949200 -708777.300000
>   -1135335.200000 -
>   708773.500000 -1135331.100000 -708774.000000 -1135319.700000
>   -708774.000000 -113
>   5309.900000 -708771.300000 -1135302.500000 -708766.100000
>   -1135300.100000 -70876
>   1.700000 -1135302.200000 -708756.800000 -1135303.900000
>   -708753.600000 -1135301.
>   700000 -708751.900000 -1135293.000000 -708754.600000
>   -1135281.537000 -708754.600
>   000 -1135261.955000 -708754.100000 -1135239.800000 -708750.800000
>   -1135233.30000
>   0 -708746.091000 -1135229.820000 -708732.076000 -1135225.301000
>   -708711.054000 -
>   1135219.276000 -708701.043000 -1135213.250000 -708688.530000
>   -1135204.714000 -70
>   8668.508000 -1135190.655000 -708658.497000 -1135184.128000
>   -708648.487000 -11351
>   82.120000 -708641.980000 -1135185.634000 -708625.077500
>   -1135199.546700 -708644.
>   592300 -1135168.154200 -708682.039300 -1135121.075900
>   -708687.390500 -1135075.06
>   8600 -708691.670700 -1135003.380100 -708686.319500 -1134959.511000
>   -708682.03930
>   0 -1134938.110100 -708643.521400 -1134873.911000 -708606.070700
>   -1134825.765500
>   -708568.623700 -1134775.474200 -708549.789800 -1134753.816000
>   -708567.787000 -11
>   34730.187000 -708585.159000 -1134711.764000 -708618.068000
>   -1134684.279000 -7086
>   25.110200 -1134676.751400 -708670.269700 -1134720.906500
>   -708694.879900 -1134744
>   .445700 -708704.511200 -1134769.055800 -708699.160100
>   -1134809.715700 -708706.64
>   9400 -1134840.744200 -708759.078900 -1134917.780100 -708762.847700
>   -1134922.7520
>   00 -708872.023000 -1134812.977500 -708869.285300 -1134809.715700
>   -708837.185800
>   -1134747.654900 -708829.696400 -1134720.906500 -708831.834600
>   -1134715.555300 -7
>   08900.928700 -1134647.467000 -708903.469000 -1134651.617000
>   -708912.899000 -1134
>   664.563000 -708941.191000 -1134696.927000 -708957.075000
>   -1134718.835000 -708962
>   .534000 -1134732.777000 -708967.994000 -1134756.676000
>   -708974.130400 -1134771.1
>   11500 -708983.655500 -1134782.753200 -708991.063800
>   -1134792.278200 -708992.1008
>   00 -1134803.685600 -708986.657000 -1134805.223000 -708928.584000
>   -1134866.466000
>   </gml:posList>        </gml:LinearRing>      
>   </gml:exterior>
>       <gml:interior>       
>   <gml:LinearRing>         <gml:posLi
>   st srsDimension="2">-708692.626000 -1135113.211000 -708694.404000
>   -1135102.56400
>   0 -708685.527000 -1135114.988000 -708680.202000 -1135129.186000
>   -708646.481000 -
>   1135166.459000 -708662.457000 -1135159.360000 -708689.079000
>   -1135129.186000 -70
>   8692.626000 -1135113.211000 </gml:posList>       
>   </gml:LinearRing>
>      </gml:interior>       <gml:interior>       
>   <gml:LinearRing>
>           <gml:posList srsDimension="2">-708741.612000
>   -1134958.593000 -7
>   08732.963000 -1134934.808000 -708696.207000 -1134867.779000
>   -708681.069000 -1134
>   798.589000 -708679.500000 -1134801.900000 -708693.700000
>   -1134867.500000 -708724
>   .700000 -1134922.600000 -708732.800000 -1134941.300000
>   -708741.612000 -1134958.5
>   93000 </gml:posList>        </gml:LinearRing>      
>   </gml:interior>
>         <gml:interior>       
>   <gml:LinearRing>         <gml:
>   posList srsDimension="2">-708721.385500 -1135177.199400
>   -708708.085800 -1135174.
>   447800 -708702.811700 -1135170.090900 -708697.308400
>   -1135168.715100 -708691.575
>   700 -1135168.715100 -708683.091400 -1135168.256500 -708682.862100
>   -1135171.46680
>   0 -708691.805000 -1135187.288900 -708703.728900 -1135193.480200
>   -708720.009700 -
>   1135197.378400 -708729.640500 -1135200.130000 -708731.704300
>   -1135199.671400 -70
>   8724.595800 -1135181.785500 -708721.385500 -1135177.199400
>   </gml:posList>
>       </gml:LinearRing>       </gml:interior>     
>   </gml:Polygon>
>      </ms:GEOMETRY>     <ms:id>24684519</ms:id>   
>   </ms:LPIS_DPB_UCINNE
>   _BBOX>   </gml:featureMember>   <gml:featureMember>   
>   <ms:LPIS_DPB_UCINN
>   E_BBOX gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.27883017">     <gml:boundedBy>
>   <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">          
>   <gml:lowerCorner>-708233
>   .173000 -1136273.800000</gml:lowerCorner>           
>   <gml:upperCorner
>   >-707970.300000 -1135919.999205</gml:upperCorner>       
>   </gml:Envelope>
>       </gml:boundedBy>     <ms:GEOMETRY>     
>   <gml:Polygon srsName="E
>   PSG:102067">       <gml:exterior>        <gml:LinearRing>
>      <gml:posList srsDimension="2">-708229.411000
>   -1136032.394000 -708233.1730
>   00 -1136125.737000 -708226.158123 -1136130.420303 -708133.854432
>   -1136192.044507
>   -708150.400000 -1136222.700000 -708079.896619 -1136272.416378
>   -708077.100000 -1
>   136273.800000 -708072.000000 -1136271.200000 -708062.800000
>   -1136264.300000 -708
>   054.100000 -1136258.500000 -708044.200000 -1136251.900000
>   -708003.500000 -113622
>   2.000000 -707993.200000 -1136225.000000 -707982.000000
>   -1136237.900000 -707976.4
>   00000 -1136234.800000 -707970.300000 -1136202.100000
>   -708001.500000 -1136187.800
>   000 -708019.100000 -1136208.400000 -708082.832000 -1136166.753000
>   -708120.900000
>   -1136160.900000 -708125.600000 -1136124.400000 -708123.300000
>   -1136080.000000 -
>   708120.100000 -1136063.300000 -708112.100000 -1136033.900000
>   -708109.800000 -113
>   6026.800000 -708124.800000 -1136021.300000 -708117.700000
>   -1135999.000000 -70810
>   8.200000 -1135964.100000 -708106.328073 -1135959.223552
>   -708184.776768 -1135919.
>   999205 -708204.312000 -1135925.711000 -708209.332000
>   -1135933.762000 -708215.355
>   000 -1135947.852000 -708229.411000 -1136032.394000 </gml:posList>
>   </gml:LinearRing>       </gml:exterior>     
>   </gml:Polygon>     <
>   /ms:GEOMETRY>     <ms:id>27883017</ms:id>   
>   </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>
>    </gml:featureMember> </wfs:FeatureCollection>
>   parseXML(basic) - expID:
>   //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
>   dnihoBloku']
>   LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x:
>   15.057038998039275 -> 15.067455
>   929360932, y: 49.29855038871651 -> 49.30529346889797 ]
>   prefetch: queue drained, leaving prefetch task
>
>   ----- Trace -----
>
>   prefetch: already prefetched: 20658+18723
>   prefetch: already prefetched: 20658+18725
>   prefetch: already prefetched: 20660+18723
>   prefetch: already prefetched: 20660+18725
>   prefetch: already prefetched: 20659+18723
>   prefetch: already prefetched: 20659+18725
>   prefetch: already prefetched: 20658+18724
>   prefetch: already prefetched: 20660+18724
>   prefetch: already prefetched: 20659+18724
>   LpisCache: miss
>   LatLon: LatLon[lat=49.30629577224473,lon=15.050628952045445] <->
>   XY: -709287.946
>   0686556 -1135126.7931870616
>   Request:
>   http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE=WFS
>   &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-709287.9460686556,-11351
>   26.7931870616,-709287.9460686556,-1135126.7931870616&SRSNAME=EPSG:102067
>   Reply: <?xml version='1.0' encoding="UTF-8" ?>
>   <wfs:FeatureCollection  xmlns:m
>   s="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver"  
>   xmlns:gml="http://www.opengis.net/
>   gml"  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"  
>   xmlns:ogc="http://www.opengis.
>   net/ogc"  
>   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:schemaL
>   ocation="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver
>   http://eagri.cz/public/app/wms/p
>   lpis_wfs.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&
>   TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&OUTPUTFORMAT=text/xml;%20subtype=gml/3.1.1 
>   ht
>   tp://www.opengis.net/wfs
>   http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">    <g
>   ml:boundedBy>      <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">
>   <gml:lowerCorner>-709714.500000 -1135349.100000</gml:lowerCorner>
>       <gml:upperCorner>-709256.000000
>   -1134814.357000</gml:upperCorner>
>       </gml:Envelope>    </gml:boundedBy>  
>   <gml:featureMember>    <ms
>   :LPIS_DPB_UCINNE_BBOX
>   gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.24259665">     <gml:bound
>   edBy>      <gml:Envelope
>   srsName="EPSG:102067">          <gml:low
>   erCorner>-709714.500000 -1135349.100000</gml:lowerCorner>
>   <gml:upperCorner>-709256.000000 -1134814.357000</gml:upperCorner>
>   </gml:Envelope>     </gml:boundedBy>    
>   <ms:GEOMETRY>      <gml:Po
>   lygon srsName="EPSG:102067">      
>   <gml:exterior>        <gml:Linea
>   rRing>         <gml:posList
>   srsDimension="2">-709415.999000 -1134849.655
>   000 -709426.652000 -1134858.597000 -709353.686000 -1134929.282000
>   -709461.297000
>   -1135017.697000 -709529.308000 -1134960.734000 -709534.600000
>   -1134972.200000 -
>   709551.300000 -1134984.100000 -709586.200000 -1135011.900000
>   -709587.800000 -113
>   5021.000000 -709577.323000 -1135026.548000 -709549.800000
>   -1135043.900000 -70954
>   2.800000 -1135050.500000 -709542.000000 -1135056.000000
>   -709552.100000 -1135067.
>   100000 -709592.339000 -1135095.337000 -709633.900000
>   -1135129.300000 -709640.900
>   000 -1135131.100000 -709673.426000 -1135102.869000 -709680.434000
>   -1135102.86900
>   0 -709699.600000 -1135120.500000 -709714.500000 -1135131.100000
>   -709648.029000 -
>   1135192.148000 -709533.397000 -1135279.189000 -709429.600000
>   -1135349.100000 -70
>   9422.355000 -1135343.489000 -709397.328000 -1135311.856000
>   -709346.273000 -11352
>   44.071000 -709340.800000 -1135227.100000 -709342.700000
>   -1135215.300000 -709349.
>   276000 -1135197.125000 -709350.778000 -1135190.095000
>   -709357.700000 -1135165.20
>   0000 -709356.900000 -1135146.100000 -709352.800000 -1135144.600000
>   -709343.30000
>   0 -1135150.800000 -709331.100000 -1135163.000000 -709308.300000
>   -1135193.100000
>   -709299.000000 -1135201.700000 -709294.000000 -1135202.100000
>   -709287.210000 -11
>   35199.635000 -709273.796000 -1135177.761000 -709262.380000
>   -1135135.937000 -7092
>   56.000000 -1135109.700000 -709327.253000 -1135093.340000
>   -709338.300000 -1135088
>   .400000 -709349.900000 -1135078.800000 -709354.300000
>   -1135070.500000 -709355.20
>   0000 -1135061.800000 -709347.000000 -1135029.400000 -709344.271000
>   -1135002.4580
>   00 -709337.000000 -1134966.700000 -709329.300000 -1134943.500000
>   -709320.121000
>   -1134929.129000 -709319.400000 -1134928.000000 -709302.000000
>   -1134919.000000 -7
>   09282.100000 -1134889.500000 -709277.600000 -1134883.600000
>   -709275.662800 -1134
>   881.447500 -709368.814000 -1134814.357000 -709374.700000
>   -1134817.300000 -709415
>   .999000 -1134849.655000 </gml:posList>        </gml:LinearRing>
>    </gml:exterior>      </gml:Polygon>    
>   </ms:GEOMETRY>     <ms:i
>   d>24259665</ms:id>    </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>  
>   </gml:featureMember> </w
>   fs:FeatureCollection>
>
>   parseXML() - Start
>   parseXML(basic) - expID:
>   //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()='ms:i
>   dPudnihoBloku']
>
>   ----- Trace -----
>
>   prefetch: already prefetched: 20658+18723
>   prefetch: already prefetched: 20658+18725
>   prefetch: already prefetched: 20660+18723
>   prefetch: already prefetched: 20660+18725
>   prefetch: already prefetched: 20659+18723
>   prefetch: already prefetched: 20659+18725
>   prefetch: already prefetched: 20658+18724
>   prefetch: already prefetched: 20660+18724
>   prefetch: already prefetched: 20659+18724
>   LpisCache: miss
>   LatLon: LatLon[lat=49.30592851431545,lon=15.052334836978916] <->
>   XY: -709170.147
>   1584054 -1135183.1756254404
>   Request:
>   http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE=WFS
>   &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-709170.1471584054,-11351
>   83.1756254404,-709170.1471584054,-1135183.1756254404&SRSNAME=EPSG:102067
>   Reply: <?xml version='1.0' encoding="UTF-8" ?>
>   <wfs:FeatureCollection  xmlns:m
>   s="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver"  
>   xmlns:gml="http://www.opengis.net/
>   gml"  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"  
>   xmlns:ogc="http://www.opengis.
>   net/ogc"  
>   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:schemaL
>   ocation="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver
>   http://eagri.cz/public/app/wms/p
>   lpis_wfs.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=DescribeFeatureType&
>   TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&OUTPUTFORMAT=text/xml;%20subtype=gml/3.1.1 
>   ht
>   tp://www.opengis.net/wfs
>   http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd">    <g
>   ml:boundedBy>      <gml:Envelope srsName="EPSG:102067">
>   <gml:lowerCorner>-709286.850000 -1135347.201000</gml:lowerCorner>
>       <gml:upperCorner>-708706.700000
>   -1134803.681000</gml:upperCorner>
>       </gml:Envelope>    </gml:boundedBy>  
>   <gml:featureMember>    <ms
>   :LPIS_DPB_UCINNE_BBOX
>   gml:id="LPIS_DPB_UCINNE_BBOX.20954851">     <gml:bound
>   edBy>      <gml:Envelope
>   srsName="EPSG:102067">          <gml:low
>   erCorner>-709286.850000 -1135347.201000</gml:lowerCorner>
>   <gml:upperCorner>-708706.700000 -1134803.681000</gml:upperCorner>
>   </gml:Envelope>     </gml:boundedBy>    
>   <ms:GEOMETRY>      <gml:Po
>   lygon srsName="EPSG:102067">      
>   <gml:exterior>        <gml:Linea
>   rRing>         <gml:posList
>   srsDimension="2">-709286.850000 -1135232.184
>   000 -709283.375000 -1135242.142000 -709271.463000 -1135252.598000
>   -709246.645000
>   -1135257.577000 -709211.404000 -1135258.075000 -709182.616000
>   -1135259.569000 -
>   709163.755000 -1135264.548000 -709132.485000 -1135278.987000
>   -709072.923000 -113
>   5307.368000 -709041.653000 -1135317.824000 -709019.317000
>   -1135320.812000 -70897
>   7.127000 -1135321.309000 -708911.063000 -1135317.326000
>   -708862.420000 -1135312.
>   845000 -708841.574000 -1135315.335000 -708826.187000
>   -1135321.309000 -708801.369
>   000 -1135341.724000 -708792.435000 -1135347.201000 -708786.479000
>   -1135346.70300
>   0 -708783.997000 -1135342.222000 -708784.990000 -1135334.255000
>   -708790.450000 -
>   1135322.803000 -708821.223000 -1135269.029000 -708826.187000
>   -1135258.573000 -70
>   8822.674000 -1135248.398000 -708811.100000 -1135212.900000
>   -708801.200000 -11351
>   89.000000 -708788.500000 -1135179.100000 -708757.500000
>   -1135156.500000 -708736.
>   400000 -1135152.300000 -708723.700000 -1135143.900000
>   -708713.019000 -1135131.51
>   8000 -708706.700000 -1135122.700000 -708712.289400 -1135106.191900
>   -708793.48130
>   0 -1134999.738800 -708793.279000 -1135000.753000 -708795.562000
>   -1135000.404000
>   -708836.759000 -1134956.090000 -708904.263000 -1134889.868000
>   -708928.584000 -11
>   34866.466000 -708986.657000 -1134805.223000 -708992.117000
>   -1134803.681000 -7090
>   09.489000 -1134821.108000 -709026.365000 -1134843.016000
>   -709037.781000 -1134857
>   .455000 -709051.679000 -1134878.865000 -709066.569000
>   -1134906.250000 -709083.94
>   2000 -1134934.631000 -709107.270000 -1134966.995000 -709139.781000
>   -1134999.0120
>   00 -709184.949000 -1135033.367000 -709229.124000 -1135069.715000
>   -709251.460000
>   -1135098.096000 -709253.300000 -1135108.900000 -709261.500000
>   -1135140.400000 -7
>   09270.200000 -1135177.100000 -709283.375000 -1135203.305000
>   -709286.850000 -1135
>   232.184000 </gml:posList>       
>   </gml:LinearRing>       </gml:exte
>   rior>       <gml:interior>        <gml:LinearRing>
>   <gml:posList srsDimension="2">-708966.166400 -1135144.157400
>   -708940.467700 -113
>   5126.772900 -708920.815700 -1135110.144300 -708899.517800
>   -1135142.058100 -70891
>   8.567800 -1135167.987300 -708931.397500 -1135183.461300
>   -708966.166400 -1135144.
>   157400 </gml:posList>        </gml:LinearRing>      
>   </gml:interior
>   >      </gml:Polygon>     </ms:GEOMETRY>    
>   <ms:id>20954851</ms:id
>   >    </ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX>   </gml:featureMember>
>   </wfs:FeatureCollect
>   ion>
>
>   parseXML() - Start
>   parseXML(basic) - expID:
>   //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()='ms:i
>   dPudnihoBloku']
>
>   _______________________________________________
>   Talk-cz mailing list
>   Talk-cz na openstreetmap.org
>   https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20161014/777d8c55/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz