[Talk-cz] JOSM 11148 nezobrazuje polygony LPIS

Marián Kyral mkyral na email.cz
Čtvrtek Říjen 20 15:50:17 UTC 2016


Mně to už funguje. Zkus obnovit seznam tím tlačítkem vpravo:Marián


---------- Původní zpráva ----------
Od: Zdeněk Pražák <zprazak na seznam.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 20. 10. 2016 17:30:43
Předmět: Re: [Talk-cz] JOSM 11148 nezobrazuje polygony LPIS

"


tak zatím beze změny

přikládám výpis konzole

INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9718545,48.9152833,13.9746010,48.9170883&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9718545,48.9170883,13.9746010,48.9188932&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90119.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90119.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90118.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90118.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90117.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90117.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90120.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90120.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90121.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90121.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:44 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6260193.2086892,
1555645.4716
108,6260498.9567892 -> 200 (41,8 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6260804.7048892,
1555645.4716
108,6261110.4529892 -> 200 (52,1 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90116.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90116.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90116.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90116.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90116.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90116.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90116.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90116.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90116.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90116.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90115.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90115.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90115.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90115.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90115.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90115.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90115.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90115.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:45 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90115.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90115.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9773476,48.9188932,13.9800942,48.9206980&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9800942,48.9188932,13.9828408,48.9206980&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6260498.9567892,
1555645.4716
108,6260804.7048892 -> 200 (50,0 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9746010,48.9188932,13.9773476,48.9206980&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9718545,48.9188932,13.9746010,48.9206980&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555951.2197108,6261110.4529892,
1556256.9678
108,6261416.2010892 -> 200 (52,2 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6259887.4605892,
1555645.4716
108,6260193.2086892 -> 200 (33,9 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1556256.9678108,6261110.4529892,
1556562.7159
108,6261416.2010892 -> 200 (53,7 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90114.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90114.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90114.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90114.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90114.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90114.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90114.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90114.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90114.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90114.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90113.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90113.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90113.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90113.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90113.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90113.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90113.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90113.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90113.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90113.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9718545,48.9206980,13.9746010,48.9225028&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9773476,48.9206980,13.9800942,48.9225028&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9746010,48.9206980,13.9773476,48.9225028&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9800942,48.9206980,13.9828408,48.9225028&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1556256.9678108,6261416.2010892,
1556562.7159
108,6261721.9491892 -> 200 (52,0 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:46 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555951.2197108,6261416.2010892,
1556256.9678
108,6261721.9491892 -> 200 (51,1 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90112.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90112.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90112.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90112.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90112.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90112.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90112.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90112.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90112.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90112.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6261110.4529892,
1555645.4716
108,6261416.2010892 -> 200 (52,7 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9746010,48.9225028,13.9773476,48.9243074&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9800942,48.9225028,13.9828408,48.9243074&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9773476,48.9225028,13.9800942,48.9243074&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9718545,48.9225028,13.9746010,48.9243074&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90111.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90111.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90111.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90111.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90111.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90111.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90111.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90111.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90111.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90111.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555951.2197108,6261721.9491892,
1556256.9678
108,6262027.6972892 -> 200 (54,7 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555645.4716108,6261721.9491892,
1555951.2197
108,6262027.6972892 -> 200 (49,8 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90110.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90110.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90110.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90110.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90110.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90110.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90110.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90110.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:47 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90110.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90110.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:48 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6261721.9491892,
1555645.4716
108,6262027.6972892 -> 200 (45,5 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:48 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555645.4716108,6261110.4529892,
1555951.2197
108,6261416.2010892 -> 200 (46,1 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:48 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555645.4716108,6261416.2010892,
1555951.2197
108,6261721.9491892 -> 200 (46,5 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:48 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6261416.2010892,
1555645.4716
108,6261721.9491892 -> 200 (47,7 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:49 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1556256.9678108,6261721.9491892,
1556562.7159
108,6262027.6972892 -> 200 (50,6 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90122.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90122.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90122.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90122.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90122.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90122.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90122.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90122.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90122.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90122.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90123.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90123.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90123.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90123.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90123.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90123.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90123.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90123.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90123.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90123.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9746010,48.9098681,13.9773476,48.9116733&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9718545,48.9098681,13.9746010,48.9116733&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9800942,48.9098681,13.9828408,48.9116733&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1(http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION=1.1)
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.9773476,48.9098681,13.9800942,48.9116733&TRANSPARENT=
true -
> 200
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555951.2197108,6259581.7124892,
1556256.9678
108,6259887.4605892 -> 200 (42,1 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555645.4716108,6259581.7124892,
1555951.2197
108,6259887.4605892 -> 200 (36,6 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90124.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141249/90124.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90124.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141251/90124.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90124.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141248/90124.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90124.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141250/90124.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:51 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90124.png
(http://tile.poloha.net/budovy/18/141247/90124.png) -> 200 (116 B)
ěÝj 20, 2016 5:25:52 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1555339.7235108,6259581.7124892,
1555645.4716
108,6259887.4605892 -> 200 (47,5 kB)
ěÝj 20, 2016 5:25:53 ODP. org.openstreetmap.josm.Main info
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
(http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=image)
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1556256.9678108,6259581.7124892,
1556562.7159
108,6259887.4605892 -> 200 (49,9 kB)

Dne 20. října 2016 16:32 Marián Kyral <mkyral na email.cz
(mailto:mkyral na email.cz)> napsal(a):
"
Tak mělo by být opraveno. Problém byl v definici používaných vrstev. Dle 
všeho vrstva LPIS_FB4_KOD nově vrací opravdu jen kód. Musel jsem přidat i 
LPIS_FB4.

Kdy se to projeví v JOSM netuším, možná stačí jen restartovat JOSM. Seznam 
vrstev se myslím při startu stahuje.

Marián


---------- Původní zpráva ----------
Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz(mailto:mkyral na email.cz)>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org
(mailto:talk-cz na openstreetmap.org)>
Datum: 20. 10. 2016 16:00:20Předmět: Re: [Talk-cz] JOSM 11148 nezobrazuje polygony LPIS


"
Top bude zase nějaký problém u nich. Na http://ruian.poloha.net/
(http://ruian.poloha.net/) mi ta LPIS vrstva taky nezobrazí obrys. Jen 
číslo.

Marián


---------- Původní zpráva ----------
Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz(mailto:ZPrazak na seznam.cz)>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org
(mailto:talk-cz na openstreetmap.org)>
Datum: 20. 10. 2016 15:55:49
Předmět: Re: [Talk-cz] JOSM 11148 nezobrazuje polygony LPIS

"
no poprvé jsem to zjistil u verze 11104, tak jsem nejprve zkusil 
aktualizovat JOSM
Pražák

---------- Původní zpráva ----------
Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz(mailto:mkyral na email.cz)>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org
(mailto:talk-cz na openstreetmap.org)>
Datum: 20. 10. 2016 15:40:22
Předmět: Re: [Talk-cz] JOSM 11148 nezobrazuje polygony LPIS

"
Netuším. Buď něco změnili nebo to je jen nějaká dočasná chyba. Musím na to 
večer kouknout.

Náhodou nezkoušel jsi starší verzi JOSM?

Marián


---------- Původní zpráva ----------
Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz(mailto:ZPrazak na seznam.cz)>
Komu: talk-cz na openstreetmap.org(mailto:talk-cz na openstreetmap.org)
Datum: 20. 10. 2016 15:29:38
Předmět: [Talk-cz] JOSM 11148 nezobrazuje polygony LPIS

"
Donedávna se mi při volbě podkladové vrstvy LPIS v JOSM zobrazovaly linie 
polygonů LPIS včetně příslušných identifikačních čísel. Dnes se však 
nezobrazují linie polygonů, ale pouze příslušná identifikační čísla. 
Co se změnilo a lze linie polygonů LPIS  znovu zobrazit


______________________________ _________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org)
https://lists.openstreetmap. org/listinfo/talk-cz
(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)"
______________________________ _________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org)
https://lists.openstreetmap. org/listinfo/talk-cz
(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)"
______________________________ _________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org)
https://lists.openstreetmap. org/listinfo/talk-cz
(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)"
______________________________ _________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org)
https://lists.openstreetmap. org/listinfo/talk-cz
(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)"______________________________ _________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org(mailto:Talk-cz na openstreetmap.org)
https://lists.openstreetmap. org/listinfo/talk-cz
(https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)

"_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20161020/9a4a43bc/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 154038 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20161020/9a4a43bc/attachment.png>


Další informace o konferenci talk-cz