[Talk-cz] Další překlady wiki

Dalibor Jelínek dalibor na dalibor.cz
Čtvrtek Duben 6 15:16:27 UTC 2017


Ahoj,

ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a případným
opravám.

 

Mějte se,

Dalibor

 

* Cs:Využití půdy a přírodní oblasti
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%9
9%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti> - 4.3.2017 

* Cs:Značte, jak chcete
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete> - 8.3.2017


* Cs:Historické <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9> -
13.3.2017 

* Cs:Veřejná doprava
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava> -
21.3.2017 

* Cs:Nápověda wiki
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki> , Cs:Kde
hledat pomoc <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc> ,
Cs:Co je OpenStreetMap
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap> (aktualizace)
- 22.3.2017 

* Cs:Hlavní strana
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana> , Cs:Jak
přispívat <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat> ,
Cs:Příspěvky
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky> -
23.3.2017 

* Cs:Prohlížení
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD> -
24.3.2017 

* Cs:Relation:superroute
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute> - 29.3.2017 

* Cs:Zúčastnit se
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se> ,
Cs:Přispějte mapovými daty
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_da
ty> - 3.4.2017

 

* post_box:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type>
=* - 7.3.2017 

* assisted_trail
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail> =*, ladder
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder> =*, rungs
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs> =*, safety_rope
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope> =*, priority_road
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road> =*, taxon
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon> =*, social_facility
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility> =clothing_bank
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank>
, resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource> =aggregate
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate> , resource
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource> =gravel
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel> , resource
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource> =sand
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand> ,
fortification_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =* -
7.3.2017 

* castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>
=kremlin <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin>
, castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>
=shiro <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro> ,
access <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access> =exclusion_zone
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone> ,
military <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military>
=exclusion_zone
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone> -
8.3.2017 

* historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic> =aqueduct
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct> , noref
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref> =* - 10.3.2017 

* landuse <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse>
=winter_sports
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports> -
11.3.2017 

* site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>
=bigstone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone>
- 13.3.2017 

* site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>
=petroglyph
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =tumulus
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus> , site_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =megalith
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =necropolis
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>
=fortification
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =settlement
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>
=roman_villa
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>
=roman_circus
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus> ,
field <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field> =*, moved
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved> =*, fortification_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =hill_fort
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort>
, fortification_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =ringfort
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort> ,
fortification_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =limes
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes> ,
fortification_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =sconce
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce> ,
fortification_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type> =ring_ditch
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch>
, megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=dolmen <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen>
, megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=tholos <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos>
, megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=menhir <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir>
, megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=alignment
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment> ,
megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=stone_circle
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle> ,
megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=passage_grave
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave> ,
megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=chamber
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber>
megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=nuraghe
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe> -
14.3.2017 

* source:geometry
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry> =*,
source:geometry <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>
=Bing <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing> ,
monitoring:galileo
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo> =*, amenity
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity> =smoking_area
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =hut_circle
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle> -
15.3.2017 

* building:architecture
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture> =*,
admin_level <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level> =2
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2> , highway
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway> =unsurfaced
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced> -
16.3.2017 

* religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =christian
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian> ,
denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>
=reformed
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed> ,
denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>
=mormon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon> ,
religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =buddhist
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =hindu
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =jain
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =jewish
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =muslim
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =pagan
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =sikh
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =shinto
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto> , religion
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion> =zoroastrian
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian> -
17.3.2017 

* megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=long_barrow
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow> -
19.3.2017 

* bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>
=munitions
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions> ,
bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>
=pillbox <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox>
, bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>
=hardened_aircraft_shelter
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_
shelter> , megalith_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type> =stone_ship
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship> -
20.3.2017 

* lock_name <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name> =*,
lock_ref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref> =*,
megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=well <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell> ,
megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>
=cist <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist> ,
site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type> =city
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity> , water
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water> =intermittent
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent> -
24.2.2014 

* network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =lwn
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn> , network
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =rwn
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn> , network
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =nwn
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn> , network
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network> =iwn
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn> , stone_type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type> =* - 28.3.2017 

* zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =wildlife_park
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park> , zoo
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =enclosure
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure> , zoo
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =falconry
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry> , zoo
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo> =aviary
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary> , tower:type
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =watchtower
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower> ,
tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>
=communication
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication> ,
tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =cooling
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling> ,
tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type> =lighting
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting> -
30.3.2017

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/9ae4fb8c/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz