[Talk-cz] nefunguje vzdálené ovládání josm

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Neděle Srpen 6 16:40:19 UTC 2017


pořád mi nefunguje vzdálené otevírání josm z openstreetmap - objevuje se 
hláška editace se nezdařila, ujistěte se zda josm běží a je zapnuto vzdálené
ovládání.

Josm mám otevřené a v jeho nastaveních mám zaškrtnuté povolit vzdálené 
ovládání a povolit podporu https a přesto se data nestáhnou.

co mám špatně

přikládám výpis z konzole

2017-08-06 18:31:43.028 INFO: ┌rove˛ logovßnÝ je na INFO (INFO, 800)
2017-08-06 18:31:50.986 INFO: GET https://josm.openstreetmap.de/maps -> 304
[INFO] CompositeCacheManager - Instance is null, returning unconfigured 
instance

[WARN] ThreadPoolManager - No configuration settings found.  Using hardcoded
def
ault values for all pools.
[INFO] CompositeCacheManager - Setting default auxiliaries to null
2017-08-06 18:31:54.102 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'reverter' (verze 33088)
[INFO] CompositeCacheManager - setting defaultCompositeCacheAttributes to [ 
useL
ateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 1000, 
maxSpoolPerRun
= -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
2017-08-06 18:31:54.146 INFO: RemoteControl: adding command "revert_
changeset" (
handled by RevertChangesetHandler)
[INFO] CompositeCacheManager - setting defaultElementAttributes to [ IS_
LATERAL
= true, IS_SPOOL = true, IS_REMOTE = true, IS_ETERNAL = false, 
MaxLifeSeconds =
-1, IdleTime = -1, CreateTime = 1502037114141, LastAccessTime = 
1502037114141, g
etTimeToLiveSeconds() = -1, createTime = 1502037114141 ]
[INFO] CompositeCacheConfigurator - Parsed regions []
[INFO] CompositeCacheManager - Finished configuration in 117 ms.
2017-08-06 18:31:54.150 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'jts' (verze 32699)
2017-08-06 18:31:54.152 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'ejml' (verze 32680)
2017-08-06 18:31:54.159 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'geotools' (verze 33380)
[INFO] CompositeCacheConfigurator - No special ElementAttribute class 
defined fo
r key [jcs.region.TMS.elementattributes], using default class.
[INFO] AbstractDoubleLinkedListMemoryCache - initialized MemoryCache for TMS
[INFO] CompositeCache - Constructed cache with name [TMS] and cache 
attributes [
 useLateral = true, useRemote = true, useDisk = true, maxObjs = 0, 
maxSpoolPerRu
n = -1, diskUsagePattern = UPDATE, spoolChunkSize = 2 ]
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Constructing BlockDiskCache 
with a
ttributes
BlockDiskAttributes
 DiskPath [C:\Users\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
 MaxKeySize [524288]
 MaxPurgatorySize [5000]
 BlockSizeBytes [4096]
 KeyPersistenceIntervalSeconds [300]
 DiskLimitType [SIZE]
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root directory: 
[C:\Use
rs\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDisk - Constructing BlockDisk, blockSizeBytes [4096]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Cache file root directory 
[C:\U
sers\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Key File [C:\Users\Zdeněk 
Pražá
k\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loading keys for C:\Users\
Zdeně
k Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\TMS_BLOCK_v2.key
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Set maxKeySize to: '524288'
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [TMS_BLOCK_v2] Loaded keys from [TMS_BLOCK
_v2]
, key count: 4198; up to 524288 will be available.
[INFO] BlockDiskCache - Region [TMS_BLOCK_v2] Block Disk Cache is alive.
2017-08-06 18:31:58.258 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'pointInfo' (verze 33131)
2017-08-06 18:31:58.297 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer' (verze 33004)
2017-08-06 18:31:58.315 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'buildings_tools' (verze 
33004)
2017-08-06 18:31:58.333 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer2' (verze 33004)
2017-08-06 18:31:58.335 INFO: Reassigning shortcut 'tools:tracer2' from null
to
640 because of conflict with T
2017-08-06 18:31:58.336 INFO: Tichř konflikt klßvesovřch zkratek: 'tools:
tracer2
' posunuto vedle 'tools:tracer' na 'Ctrl+Alt+F1'.
2017-08-06 18:31:58.368 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer-testing' (verze 
1491846265
)
2017-08-06 18:31:58.369 INFO: Keystroke pressed T is already assigned to 
org.ope
nstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction na 30b71f, will be overridden by 
org.op
enstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction na f2bbea
2017-08-06 18:31:58.539 INFO: Akce nßstrojovÚ liÜty mapmode/tracer-sml p°
epsanß:
 org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction bude org.openstreetmap.
josm.
plugins.tracer.TracerAction
2017-08-06 18:31:58.801 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/12
7.0.0.1:8111
2017-08-06 18:31:58.801 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/0:
0:0:0:0:0:0:1:8111
2017-08-06 18:31:58.812 WARNING: Cannot start IPv4 remotecontrol https 
server on
 port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
2017-08-06 18:31:58.815 WARNING: Cannot start IPv6 remotecontrol https 
server on
 port 8112: Keystore was tampered with, or password was incorrect
2017-08-06 18:31:59.435 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det
ails -> 200 (379 B)
2017-08-06 18:31:59.576 INFO: Message notifier active (checks every 5 
minutes)
2017-08-06 18:31:59.666 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)
2017-08-06 18:36:59.918 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (379 B)
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170806/e301ea98/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz