[Talk-cz] Tramvajové koleje mimo linie uliční sítě

Vratislav Filler vrataf na centrum.cz
Pondělí Červen 26 15:40:17 UTC 2017


Chtěl bych se poradit, jak naložit provedenou s úpravou řešení tramvajových tratí v Praze, respektive s jejich napojením na stávající uliční síť a řešení cyklo potom, co byly Praze tramvajové trati zdvojkolejněny a odděleny od ostatních uličních linií.

Jak jsem pochopil, doporučení je kreslit tramvaje metodou "každá kolej zvlášť" a zcela nezávisle na ostatní uliční síti ( https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trams ). Za špatný postup se považuje 1) zdvojená linie nad stejnými body (způsobuje zmatky a hrozí chyby při editaci, naprosto souhlasím), 2) zdvojení funkce (tj. pro stejnou linii railway=tram + highway=něco , https://wiki.openstreetmap.org/wiki/One_feature,_one_OSM_element ) . 

Není mi ale jasné, jaký je správný postup provázání tramvajových kolejí s ostatními liniemi v mapě tam, kde tramvaj evidentně tvoří součást komunikace. Přístup, kdy se koleje považuji za něco na liniích komunikační sítě vlastně nezávislého, mi přijde docela nešťastný. Zejména narážím na to, že se nepovažuje za vhodné zdvojení funkce linie. Dřív, když byla ulice mapovaná jednou linií, to tak prostě bylo a bylo to vlastně správné, renderery i routing si s tím uměly poradit. Jízda v tramvajových kolejích je dost zásadní parametr pro komfort a bezpečnost jízdy na kole (viz mapy nehodovosti cyklo - http://prahounakole.cz/2017/02/nehody-cyklistu-praze-za-poslednich-deset-let/ , nehodová místa okolí Křižovnického nám. a ul. Hlubočepská ). Vyhledávací algoritmus na Prahou na kole také přítomnost railway=tram používal jako indikátor toho, že se má ulici částečně vyhýbat. Nejsem také evidentně první, 
 koho tenhle problém trápí, viz https://help.openstreetmap.org/questions/27898/is-there-any-way-to-know-if-a-road-has-railway-tram-tracks-embedded-in-it . 

Chápu, že namapovat geometrickou polohu dvou kolejí na jednu highway nejde. Jsou ale situace, kdy je linie nekolejové dopravy geometricky v souběhu s jednou kolejí, nebo jiné problémy. Ptám se zejména proto, že provedené zdvojkolejnění jednak systémově dost zasáhlo routing (častá ztráta informace o souběhu s tramvaji, výjimečně i ztráta linie, po které se má routovat), jednak se leckde rozpadly relace doporučených cyklotras. Pro cyklomapu to potřebuji uvést do pořádku.

Takže mám pár otázek, jak byste doporučili nakládat s následujícími věcmi:

1) Jak řešit křížení kolejí s liniemi vozovky a přechody pro chodce v rámci křižovatky?  railway=level_crossing? railway=crossing? Obojí je totální overkill, přechod přes ulici s tramvajovou tratí přece nejsou šraňky. Nebo jen vytvořit křížení a nic v nich netagovat? Případně body vůbec nespojovat? (Ale topologie pláče, tramvaje fakt nejezdí ve vzduchu deset metrů nad ulicí). 1b) A co v situaci, kdy je vozovka řešena zjednodušeně jednou linií a křižné body jsou zcela fiktivní? Linii ale nelze rozdvojit, pokud je to jedna vozovka, nechceme-li mapovat jednotlivé jízdní pruhy a ulice řešit relací. K tomu sice proběhlé namapování tramvají už jaksi předem navádí, nepředpokládám ale, že to v Praze bude plošně na pořadu dne.

2) Nekolejová doprava vede jednosměrně v souběhu s jednou tramvajovou kolejí. Co s tím? V praxi zejména a) autobusy pojížděný tramvajový pás, b) koleje, na které je (v jednom směru) povolen vjezd dopravní obsluze, cyklistům, apod. Zvlášťě tam, kde je třeba vyvýšený tramvajový pás, nebo protisměr oddělený ostrůvkem, apod. Rád bych tam sloučil linii a přidal higway=residential/service + access=něco . Jenže je to v rozporu s pravidlem (2). Jsem to tedy už udělal při korekci cykloobsahu v Havlíčkově ulici v Praze (u Masarykova nádraží), omlouvám se, že jsem si to nepřečetl předem, postupoval jsem v analogii s dosavadní praxí. 
Moje otázka zní: je přípustné v tom pokračovat? Místa, kde byla ke kolejím dokreslená "oblužná" linie geometricky v jiné poloze než tramvajová kolej (Ječná směrem ke Karlovu náměstí), mi přijdou vyřešené dost špatně a rád bych je upravil do stavu, kdy bude na jedné linii highway i railway, aby byla jednak zachována alespoň zčásti informace o souběhu s tramvají, jednak aby se to i v detailních měřítkách renderovalo na sebe. Stejně tak bych na stejnou linii railway naložil rád vyhrazené pruhy bus tam, kde jezdí po tramvajovém pásu. Malovat linii, která je geometricky ve stejné poloze jako kolej, úmyslně o půl metru vedle, mi přijde jako strašlivá zhůvěřilost. 

3) Pro místa, kde nejde spojit kolej a vozovka, případně všude, nebude-li komunita považovat za účelnou společnou linii: Jaký tag použít pro informaci, že ve vozovce leží tramvajové koleje? Domnívám se, že by se to mělo začít nějak značit (a naučit to vyhledávače).

Díky za tipy,
V.
Další informace o konferenci talk-cz