[Talk-cz] nefunguje taskmanager turistických tras

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Úterý Červen 27 16:23:38 UTC 2017


taskmanager turistických tras mi při pokusu o uložení dává následující 
hlášku


Internal Server Error


The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable 
to complete your request.

Please contact the server administrator at pv na propsychology.cz to inform 
them of the time this error occurred, and the actions you performed just 
before this error.

More information about this error may be available in the server error log.
co se děje
Pražák
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170627/f16f8f15/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz