[Talk-cz] Data ze ZÚ

Miroslav Suchý miroslav na suchy.cz
Úterý Duben 24 19:13:17 UTC 2018


Dne 24.4.2018 v 10:53 Pavel Machek napsal(a):
> znamena
> to ze je to uredni dilo, mohou se libovolne kopirovat / pouzivat?

Obávám se, že tohle není úřední dílo. Viz definice v § 3 Autorského zákona:

§ 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné
povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho
listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední
dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní
publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol
jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem
na vyloučení z ochrany,
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně
známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít
takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

Mirek

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20180424/14e12262/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz