[Talk-cz] Spolek zapsan

Marián Kyral mkyral na email.cz
Sobota Prosinec 15 15:46:37 UTC 2018


On 14. 12. 18 19:31, Ladislav Nesnera wrote:
> Majka pravdu dí (y)
> Když jsem něco potřeboval zrychlit, posílal jsem vzdání se práva na 
> odvolání 
> <https://gitlab.com/otevrenamesta/documents/blob/master/vzory/Vzd%C3%A1n%C3%AD_se_pr%C3%A1va_na_odvol%C3%A1n%C3%AD_proti_usnesen%C3%AD_o_n%C3%A1vrhu_na_z%C3%A1pis_zm%C4%9Bny_%C3%BAdaj%C5%AF_ve_spolkov%C3%A9m_rejst%C5%99%C3%ADku_u_Otev%C5%99en%C3%A1_m%C4%9Bsta,_z.s.pdf> 
> (byť to proti vlastnímu návrhu zní divně :D)

No může se vloudit chybička a tohle ti dává možnost na to zareagovat 
dříve, než se to dostane do rejstříku.

Marián

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20181215/10d8bc58/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz