[Talk-cz] Používání ploch místo cest

Jan Sten Adámek sten na adamek.online
Úterý Únor 6 00:58:32 UTC 2018


On úterý 6. února 2018 0:41:29 CET Radek Kučera wrote:
> Když se použije jenom plocha a žádné linie, dokáže tohle zpracovat nějaká
> navigace a uvažovat trasu přes plochu?

OsmAnd ani GraphHopper Vrchlického sady nedají (a obecně to procházením grafu 
řešit nepůjde), ale ve Wiki je

> Most pedestrian routing algorithms do not currently route (correctly) across 
area features
> Do not alter your mapping to accommodate such routers.

Tak nevím. Možná by bylo vhodné změnit mapování z area=yes na area:highway + 
linie, které tohle řeší. Mapnik sice nevykreslí area:highway, ale „do not 
alter your mapping to accommodate such renderers“ 😁
Další informace o konferenci talk-cz