[Talk-cz] vrstva "Public GPS Traces" na webu obsahuje míň tracklogů než JOSM

Pavel Pilát pavel.pilat at gmail.com
Mon Oct 15 11:18:42 UTC 2018


Když si na www.openstreemap.org zobrazím vrstvu "Public GPS Traces"
(veřejné GPS stopy), tak se oproti načteným GPX v JOSM zobrazí jen
podmnožina.

Na základě čeho je to filtrováno?
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20181015/bad94200/attachment.html>


More information about the Talk-cz mailing list