[talk-cz] Nadmořské výšky s desetinnou čárkou

Jan Macura macurajan na gmail.com
Úterý Duben 2 10:09:32 UTC 2019


Ahoj,

On Tue, 2 Apr 2019 at 11:04, majka <majka.zem+talk na gmail.com> wrote:

> No, objevil se trochu jiný problém:
> https://www.openstreetmap.org/changeset/53102409 ten poslední komentář.
> Katastrální mapa to nebyla, není to na ní vyznačené.
>

Je to ze ZM10.

Co přesně můžeme z CUZK všechno brát?
>

To je.. dost nevyjasněná oblast o které lze vést vleklé diskuse. Řekl bych,
že a priori "nic". Konkrétně co se ZM10 týká, tak o ní kastrální vyhláška
<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31> vcelku jasně říká, že "Svolení k
užití státního mapového díla uděluje jeho správce písemnou smlouvou
uzavřenou s osobou, která státní mapové dílo užije v souladu se zvláštním
zákonem (AutZ)" (§10, odst. 2). Jenže ZM10 je vyrobená ze ZABAGED a tam už
vyhláška totéž tak jasně neříká, jen že "Podmínkou užití dat databáze je
uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace databáze předcházející
datu poskytnutí údajů." (§10d, odst. 2).

H.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190402/a9487bb1/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz