[talk-cz] hláška josm o nedostatku paměti

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Pátek Duben 19 09:50:25 UTC 2019


aktualizoval jsem josm na poslední verzi a při práci se mi začala objevovat 
hláška o nedostatku paměti

co mám dělat

přikládím výpis z konzole:

2019-04-19 11:44:05.123 INFO: ┌rove˛ logovßnÝ je na INFO (INFO, 800)
2019-04-19 11:44:12.533 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'reverter' (verze 34977)
2019-04-19 11:44:12.595 WARNING: No configuration settings found.  Using 
hardcod
ed default values for all pools.
2019-04-19 11:44:12.611 INFO: RemoteControl: adding command "revert_
changeset" (
handled by RevertChangesetHandler)
2019-04-19 11:44:12.626 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'jts' (verze 34908)
2019-04-19 11:44:12.626 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'ejml' (verze 34908)
2019-04-19 11:44:12.642 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'geotools' (verze 34908)
2019-04-19 11:44:13.718 INFO: Warp/affine reduction enabled: true
2019-04-19 11:44:15.013 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'pointInfo' (verze 34908)
2019-04-19 11:44:15.044 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer' (verze 34908)
2019-04-19 11:44:15.060 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'buildings_tools' (verze 
34977)
2019-04-19 11:44:15.091 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer2' (verze 34976)
2019-04-19 11:44:15.107 INFO: Reassigning shortcut 'tools:tracer2' from null
to
640 because of conflict with T
2019-04-19 11:44:15.107 INFO: Tichř konflikt klßvesovřch zkratek: 'tools:
tracer2
' posunuto vedle 'tools:tracer' na 'Ctrl+Alt+F1'.
2019-04-19 11:44:15.122 INFO: naŔÝtßm doplnýk 'Tracer-testing' (verze 
1537729551
)
2019-04-19 11:44:15.122 INFO: Keystroke pressed T is already assigned to 
org.ope
nstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction na 1ef452c, will be overridden by 
org.o
penstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction na 8fe51d
2019-04-19 11:44:15.341 INFO: Akce nßstrojovÚ liÜty mapmode/tracer-sml p°
epsanß:
 org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction bude org.openstreetmap.
josm.
plugins.tracer.TracerAction
2019-04-19 11:44:15.668 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/12
7.0.0.1:8111
2019-04-19 11:44:15.668 INFO: RemoteControl::Accepting remote connections on
/0:
0:0:0:0:0:0:1:8111
2019-04-19 11:44:15.965 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote 
connections
 on /127.0.0.1:8112
2019-04-19 11:44:16.043 INFO: RemoteControl::Accepting secure remote 
connections
 on /0:0:0:0:0:0:0:1:8112
2019-04-19 11:44:16.339 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det
ails -> 200 (445 B)
2019-04-19 11:44:16.386 INFO: Message notifier active (checks every 5 
minutes)
2019-04-19 11:44:16.386 INFO: Changeset updater active (checks every 60 
minutes
if open changesets have been closed)
2019-04-19 11:44:16.495 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (445 B)
2019-04-19 11:44:19.521 INFO: Open file: C:\Users\Zdenýk Pra×ßk\AppData\
Roaming\
JOSM\autosave\Datovß vrstva 1_20190419_113606718.osm (81664250 bytes)
2019-04-19 11:44:23.671 SEVERE: Thread main-worker-0 raised java.lang.
OutOfMemor
yError: Java heap space
2019-04-19 11:44:23.687 SEVERE: java.util.concurrent.ExecutionException: 
java.la
ng.OutOfMemoryError: Java heap space. P°iŔina: java.lang.OutOfMemoryError: 
Java
heap space
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.OutOfMemoryError: Java 
heap s
pace
        at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
        at org.openstreetmap.josm.gui.layer.AutosaveTask.lambda$
recoverUnsavedLa
yers$2(AutosaveTask.java:439)
        at org.openstreetmap.josm.gui.layer.AutosaveTask$$Lambda$272/
13719129.ru
n(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown 
Source)
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown 
Source)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
        at java.util.Arrays.copyOfRange(Unknown Source)
        at java.lang.String.<init>(Unknown Source)
        at com.sun.org.apache.xerces.internal.xni.XMLString.toString(Unknown
Sou
rce)
        at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.XMLAttributesImpl.
getValue(Un
known Source)
        at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLStreamReaderImpl.
getAttrib
uteValue(Unknown Source)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.readCommon(OsmReader.java:
391)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$143/18888940.accept
(Unkno
wn Source)
        at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.parseNode
(AbstractReader.jav
a:665)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseNode(OsmReader.java:180)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseOsm(OsmReader.java:119)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseRoot(OsmReader.java:85)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parse(OsmReader.java:71)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.lambda$doParseDataSet$0
(OsmReader
.java:430)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$139/8973147.accept
(Unknow
n Source)
        at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.doParseDataSet
(AbstractReade
r.java:297)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.doParseDataSet(OsmReader.
java:427
)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseDataSet(OsmReader.java:
460)
        at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.
parseDataSet(O
smImporter.java:130)
        at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.loadLayer
(OsmI
mporter.java:120)
        at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.importData
(Osm
Importer.java:97)
        at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.OsmImporter.importData
(Osm
Importer.java:82)
        at org.openstreetmap.josm.gui.io.importexport.FileImporter.
importDataHan
dleExceptions(FileImporter.java:95)
        at org.openstreetmap.josm.actions.OpenFileAction$OpenFileTask.
importData
(OpenFileAction.java:367)
        at org.openstreetmap.josm.actions.OpenFileAction$OpenFileTask.
realRun(Op
enFileAction.java:319)
        at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.doRealRun
(PleaseWaitRun
nable.java:94)
        at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.run
(PleaseWaitRunnable.
java:142)
        ... 5 more

2019-04-19 11:45:09.800 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?
bbox
=15.4836845,49.8705212,15.5750084,49.9003844 -> 200
2019-04-19 11:45:41.094 SEVERE: Handled by bug report queue: java.lang.
OutOfMemo
ryError: Java heap space
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
        at java.awt.image.DataBufferInt.<init>(Unknown Source)
        at java.awt.image.Raster.createPackedRaster(Unknown Source)
        at java.awt.image.DirectColorModel.createCompatibleWritableRaster
(Unknow
n Source)
        at java.awt.image.BufferedImage.<init>(Unknown Source)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.XPStyle$SkinPainter.createImage
(Unkno
wn Source)
        at sun.swing.CachedPainter.paint0(Unknown Source)
        at sun.swing.CachedPainter.paint(Unknown Source)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.XPStyle$Skin.paintSkinRaw(Unknown
Sou
rce)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.AnimationController$
AnimationState.pa
intSkin(Unknown Source)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.AnimationController.paintSkin
(Unknown
 Source)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.XPStyle$Skin.paintSkin(Unknown 
Source
)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsButtonUI.
paintXPButtonBackgrou
nd(Unknown Source)
        at com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsButtonUI.paint(Unknown 
Source)

        at javax.swing.plaf.ComponentUI.update(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.paintComponent(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered
(Unknown S
ource)
        at javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager.paint(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent._paintImmediately(Unknown Source)
        at javax.swing.JComponent.paintImmediately(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager$4.run(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager$4.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown 
Sour
ce)
        at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager.access$1300(Unknown Source)
        at javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(Unknown Source)
        at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)

2019-04-19 11:45:41.562 SEVERE: Thread main-worker-0 raised java.lang.
OutOfMemor
yError: Java heap space
2019-04-19 11:45:41.562 SEVERE: java.util.concurrent.ExecutionException: 
java.la
ng.OutOfMemoryError: Java heap space. P°iŔina: java.lang.OutOfMemoryError: 
Java
heap space
java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.OutOfMemoryError: Java 
heap s
pace
        at java.util.concurrent.FutureTask.report(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.FutureTask.get(Unknown Source)
        at org.openstreetmap.josm.actions.downloadtasks.PostDownloadHandler.
run(
PostDownloadHandler.java:63)
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown 
Source)
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown 
Source)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
        at java.util.LinkedHashMap.newNode(Unknown Source)
        at java.util.HashMap.putVal(Unknown Source)
        at java.util.HashMap.put(Unknown Source)
        at java.util.HashSet.add(Unknown Source)
        at java.util.AbstractCollection.addAll(Unknown Source)
        at java.util.LinkedHashSet.<init>(Unknown Source)
        at org.openstreetmap.josm.data.osm.User.setPreferredName(User.java:
181)
        at org.openstreetmap.josm.data.osm.User.createOsmUser(User.java:73)
        at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.createUser
(AbstractReader.ja
va:430)
        at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.parseUser
(AbstractReader.jav
a:441)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.readCommon(OsmReader.java:
391)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$143/18888940.accept
(Unkno
wn Source)
        at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.parseNode
(AbstractReader.jav
a:665)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseNode(OsmReader.java:180)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseOsm(OsmReader.java:119)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseRoot(OsmReader.java:85)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parse(OsmReader.java:71)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.lambda$doParseDataSet$0
(OsmReader
.java:430)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader$$Lambda$139/8973147.accept
(Unknow
n Source)
        at org.openstreetmap.josm.io.AbstractReader.doParseDataSet
(AbstractReade
r.java:297)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.doParseDataSet(OsmReader.
java:427
)
        at org.openstreetmap.josm.io.OsmReader.parseDataSet(OsmReader.java:
460)
        at org.openstreetmap.josm.io.BoundingBoxDownloader.parseDataSet
(Bounding
BoxDownloader.java:162)
        at org.openstreetmap.josm.io.BoundingBoxDownloader.parseOsm
(BoundingBoxD
ownloader.java:198)
        at org.openstreetmap.josm.actions.downloadtasks.DownloadOsmTask$
Download
Task.parseDataSet(DownloadOsmTask.java:432)
        at org.openstreetmap.josm.actions.downloadtasks.DownloadOsmTask$
Download
Task.realRun(DownloadOsmTask.java:440)
        at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.doRealRun
(PleaseWaitRun
nable.java:94)
        at org.openstreetmap.josm.gui.PleaseWaitRunnable.run
(PleaseWaitRunnable.
java:142)
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown 
Source)
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown 
Source)

2019-04-19 11:49:17.046 INFO: GET https://api.openstreetmap.org/api/0.6/
user/det
ails (zÝskat poŔet nep°eŔtenřch zprßv) -> 200 (445 B)
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190419/e1d0577c/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci talk-cz