[talk-cz] Hromadný edit: veh_ban_until

Pavel Machek pavel na ucw.cz
Pondělí Duben 22 08:36:23 UTC 2019


On Sat 2019-04-20 19:01:50, Jozef Matejička wrote:
> Rád bych požádal o předběžné* povolení u dělat hromadný výmaz tagu
> veh_ban_until.
> 
> Hlavní důvod:
> 
>    - Porušení pravidla verifikace
>    <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ov%C4%9B%C5%99itelnost> (Všechny
>    jsou již neplatné)

Pro hodnoty v minulosti nevidim problem.

> Poznámka *: Nevím jak se dělají hromadné změny. Než to začnu studovat, rád
> bych, aby jsem obdržel předběžný souhlas.

Technicky celkem snadno. Nahraju do josm, Edit|search and replace ci
tak neco. 

									Pavel
-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190422/0eb62c94/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz