[talk-cz] kontejnery na třízený odpad

Pavel Machek pavel na ucw.cz
Pátek Duben 26 08:04:32 UTC 2019


On Tue 2019-04-23 12:54:16, majka wrote:
> Nahrání všech kontejnerů (import) není věc, kterou bych doporučila
> nováčkovi.
> 
> A to z jediného důvodu - je nutné si projít kolečkem na import listu -
> minimálně to tam oznámit, a dát cca 14 dní na případné připomínky - které
> skoro určitě přijdou. K tomu je nutné přesně popsat, jak se ta data budou
> převádět a jak se bude ověřovat jejich pravdivost a jak to sloučit proti
> tomu, co už v OSM je. U kontejnerů to není moc složité nebude, ale jistou
> zkušenost to chce mít.

Na druhou stranu... rucni mapovani ztizi nasledny import :-(. Pokud
jsou pouzitelna data pro import, je lepsi to opravdu naimportovat...

								Pavel
-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190426/fb466e1d/attachment-0001.sig>


Další informace o konferenci talk-cz