[talk-cz] Překlady pro iD s KeepRight

Karel Volný kavol na seznam.cz
Neděle Leden 13 22:22:55 UTC 2019


čest práci,

> Aktuální terminologický slovníček:
> - node = *bod* (nikoliv uzel)
> - way = *linie* (nikoliv cesta)

dovolil bych si zásadně nesouhlasit, datový model je prostě graf, a kryplit 
terminologii s vlhkým pocitem konaného dobra, aby tomu jako rozuměl někdo, kdo 
věci vůbec nerozumí a stejně se jí musí naučit, je cesta do pekel

s takovýmhle přístupem by se vlastně v autoškole nemělo používat slovo 
'volant', ale něco jako 'to kolo vevnitř', ve vodáckém oddíle nikoli 'pádla' 
ale 'prkýnka', v bance ne 'hypotéka' ale 'zvláštní půjčka na bydlení' a tak 
dál, ne?

> - tag = *vlastnost*

nejsem rád tomu, jak je v současnosti čeština przněna, nicméně z čistě 
praktického hlediska, myslímže "tag", "otagovat", "tagování" je aktuálně 
zažité natolik, že mi zde překlad přijde kontraproduktivní

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190113/71083702/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz