[talk-cz] Překlady pro iD s KeepRight

Karel Volný kavol na seznam.cz
Neděle Leden 13 22:29:25 UTC 2019


čusbus,

> Btw. pokud by node měl být uzel, pak way by měla být hrana, taková je česká
> terminologie teorie grafů (v angličtině v tom mají trošku bordel a
> používají několik různých termínů).

ó nikoliv, hrana je pouze dvojice vrcholů, way je skutečně cesta (popř. v OSM 
to může být i kružnice)

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190113/245ebd03/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz