[talk-cz] Členská schůze OpenStreetMap Česká republika z.s.

Marián Kyral mkyral na email.cz
Pátek Září 27 11:03:09 UTC 2019


---------- Původní e-mail ----------
Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com>
Komu: Marián Kyral <mkyral na email.cz>, Jakub Těšínský <j na kub.cz>
Datum: 27. 9. 2019 12:39:36
Předmět: Členská schůze OpenStreetMap Česká republika z.s. 
"Dobrý den, 

rada spolku OpenStreetMap Česká republika z.s., IČO: 07716389 se 
sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, zapsaném ve spolkovém rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka L25599, dále jen 
Spolek 

tímto v souladu se stanovami svolává členskou schůzi Spolku, která se 
bude konat během konference OpenAlt (https://openalt.cz/2019/) 

dne: 2.listopadu.2019 od 15:00 

na adrese: 
Fakulta informačních technologií 
Vysoké učení technické v Brně 
Božetěchova 1/2, 61266 Brno 

program schůze: 
- zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze 
- volba orgánů členské schůze 
- zpráva o činnosti Spolku 
- různé 

Prosím členy Spolku o potvrzení účasti (mimo konferenci), případně 
informaci, že budete hlasovat elektronicky vzdáleně (viz. GPG klíč v 
přihlášce) 

Tomáš Kašpárek 
člen rady spolku 
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190927/0dea2a61/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz