[talk-cz] Odstranění předpony „WikiProject“ / Removing "WikiProject" prefix

Daniel Capilla dcapillae na gmail.com
Neděle Únor 23 17:02:36 UTC 2020


[Strojový překlad]

hi,

Jsem Daniel ze Španělska. Chtěl bych změnit název wiki stránek 
souvisejících s projektem Mapování Česko, aby se odstranila předpona 
„WikiProjekt“ podle konvencí názvů stránek [1].

Název stránek souvisejících s projektem mapování Česko by měl být 
„Česko“ (název místa) místo „WikiProjekt Česko“, jak doporučují konvence 
wiki. Je to změna, kterou jsem již provedl ve Spojených státech [2], 
Kanadě [3], Španělsku [4], Austrálii [5], na Novém Zélandu [6], Jižní 
Africe [7], Francii [8] a ve všech Španělsky mluvící země [9] na Wiki. 
Byly přejmenovány také stránky Izraele, Dánska, Norska, Spojeného 
království, Itálie, Německa, Indie, Ruska a Filipín.

Všechny stránky s předponou „WikiProjekt“ budou přesměrovány 
automaticky. V žádném případě nebudou žádné přerušené odkazy. Ujistěte 
se, že všechno funguje správně, stejně jako nyní.

Líbí se vám nápad? Tuto zprávu jsem zveřejnil na wiki pro případ, že 
byste tam raději komentovali [10].

Děkuji za pozornost! Zdravím ze Španělska.

S pozdravem,
Daniel


[English]

Hi,

I am Daniel, from Spain. I would like to change the name of the wiki 
pages related to the Česko mapping project to remove the "WikiProjekt" 
prefix according to the pages name conventions [1].

The name of the pages related to the Česko mapping project would be 
"Česko" (name of place) instead of "WikiProjekt Česko", as recommended 
by the wiki conventions. It is a change that I have already made in 
United States [2], Canada [3], Spain [4], Australia [5], New Zealand 
[6], South Africa [7], France [8], and all Spanish-speaking countries 
[9] on the Wiki. The pages of Israel, Denmark, Norway, United Kingdom, 
Italy, Germany, India, Russia and Philippines have also been renamed.

All pages with "WikiProjekt" prefix will be redirected automatically. 
There will be no broken links in any case.  I'll make sure everything 
works correctly, just like now.

Do you like the idea? I have posted this message on the wiki in case you 
prefer to comment there [10].

Thank you for you attention! Greetings from Spain.

Regards,
Daniel

[1] 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wiki_organisation#Pages_naming_convention
[2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/United_States
[3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Canada
[4] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Spain
[5] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Australia
[6] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/New_Zealand
[7] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/South_Africa
[8] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/France
[9] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Spanish_speaking_countries
[10] 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Cs:WikiProjekt_%C4%8Cesko#Removing_.22WikiProject.22_prefix
Další informace o konferenci talk-cz