[talk-cz] [začátečníci] Elektrické vedení

Miroslav Suchý miroslav na suchy.cz
Neděle Březen 22 21:02:39 UTC 2020


Další úkol vhodný pro začátečníky. Jednoduchý a přitom je hned vidět v mapě.

V České republice máme zmapovanou většinu (nebo snad i všechno?) vedení 
vysokého napětí. Což se mj. značí takto:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:power=line
Příklad na OSM:
https://www.openstreetmap.org/way/28392102

Co ale zhusta chybí je vedení nízkého napětí. To se značí takto:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:power%3Dminor_line

Zatímco dráty samy nejsou na foto mapě vidět - sloupy jsou velmi dobře 
vidět. Zejména na polích:

https://www.bing.com/maps?osid=5e1bf747-ba4a-464a-aaa2-88f1a8a5654f&cp=49.210296~16.37585&lvl=18&style=h&v=2&sV=2&form=S00027

Tady vidíte příklad, kdy jde vedení přes pole a později na severu podél 
levé strany silnice. Jsou vidět stíny stožárů. Stopy od traktorů jak 
stožáry objíždějí. Někdy máme dokonce v OSM díry v landuse. Pokud je to 
vše hezky v řadě a v pravidelných rozestupech, pak to je elektrické vedení.

Stačí zmapovat tohle vedení. Nemusíte se zatěžovat detaily jako je 
provozovatel nebo napětí. To může přidat někdo později.
Co můžete udělat je bod na každém místě kde vidíte sloup a otagovat ho 
jako sloup:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:power=pole
To je asi časově nejnáročnější část.

Doporučuji mapovat jenom vedení na polích a na loukách. V lese a přes 
remízky se vedení ztrácí a není z fotografií rozeznatelné. Je určitě 
bezpečnější takové vedení dál nemapovat a pokračovat až za remízkem či 
lesem, kde bude vedení zase jasně zřetelné.
Chybějící část může později domapovat někdo s místní znalostí.

Také v blízkostí obcí můžou být různé neobvyklé situace. U již výše 
zmiňovaného příkladu o pár set metrů na sever:
https://www.bing.com/maps?osid=cab37721-89c9-484f-871c-ca8f64fea27b&cp=49.212853~16.377977&lvl=19&style=h&v=2&sV=2&form=S00027
dochází k zajímavé situaci, kdy vedení dělá spirálu a kříží se, ale 
přitom se nespojuje.
https://www.openstreetmap.org/way/759207368
Vždy platí pravidlo - pokud je něco divného a z orto-fota si nejsem 
jistý - raději nemapuji a místo přeskočím.

Míst, kde můžete mapovat vedení nízkého napětí je mnoho. Ale nejvíce 
jich najdete v místech velkých lánů. Polabí, Haná a Jižní Morava mohou 
být vhodné začátky.


MirekDalší informace o konferenci talk-cz