[talk-cz] Openlayers - přidání vector icons

david.751 na seznam.cz david.751 na seznam.cz
Čtvrtek Březen 26 12:12:16 UTC 2020


Dobrý den, 


Hledal jsem kód pro Openlayers, v rámci kterého, mohu přidávat různá místa 
na mapu a upravovat podobu vektorových ikon.

Nejdříve jsem našel tento: https://medium.com/attentive-ai/working-with-
openlayers-4-part-3-setting-customised-markers-and-images-on-map-da3369a
81941,

HTML od toho je zde: https://medium.com/attentive-ai/working-with-openlayers
-4-part-1-creating-the-first-application-9ab27bbd7a62


Je to tedy ještě verze 4.


Ten kód mi normálně jede tek, jak bych si představoval.

Chtěl jsem ale vyzkoušet verzi 5 a našel jsem tento: https://openlayers.org/
en/latest/examples/icon-color.html?q=marker. Nešel však rozjet.

1.)Myslíte, že to tím, že ten odkaz: https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.
min.js?features je dostupný pouze pro toho autora?

2.) Proč v tom index.js má na začátku spoustu importů, když v tom prvním 
kódu(verze4) jde i bez nich?

3.)Existuje tedy nějaký zcela otevřený příklad mapy s přidáváním vector ikon
pro openlayers verze 5 nebo myslíte, že můžu použít ten pto tu verzi 4. Ptám
se na verzi 5, protože se mi ten kód zdá přehlednější.
Děkuji

David Horníček.<br>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20200326/923ec2eb/attachment.htm>


Další informace o konferenci talk-cz