[talk-cz] Josm hlásí chybu

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Sobota Květen 16 18:04:30 UTC 2020


opravoval jsem průběh turistických značek v okolí Monínce a JOSM mi nejprve 
při vytvoření nové relace nahlásil chybu, že došlo k neočekávané výjimce, 
relaci jsem tedy smazal a vytvořil znovu bez objevení chybové hlášky. Na 
závěr však při pokusu o uložení provedených změn JOSM opět hlásí chybu, že 
došlo k neočekávané výjimce a nahrání neproběhne - co s tím mám udělat, 
abych mohl provedené změny nahrát

Pražák

ladící informace z JOSM

{{{
URL:https://josm.openstreetmap.de/svn/trunk
Repository:UUID: 0c6e7542-c601-0410-84e7-c038aed88b3b
Last:Changed Date: 2020-04-08 18:20:25 +0200 (Wed, 08 Apr 2020)
Build-Date:2020-04-09 01:30:48
Revision:16245
Relative:URL: ^/trunk

Identification: JOSM/1.5 (16245 cs) Windows 7 64-Bit
OS Build number: Windows 7 Ultimate (7601)
Memory Usage: 1005 MB / 1005 MB (77 MB allocated, but free)
Java version: 1.8.0_251-b08, Oracle Corporation, Java HotSpot(TM) 64-Bit 
Server VM
Screen: \Display0 1280x1024
Maximum Screen Size: 1280x1024

Dataset consistency test:
[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=
0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 
version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V 
lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=
49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99821 version=0 
VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -
105485, cesta 444868630]} but not found in dataset
[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=
0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 
version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V 
lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=
49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99824 version=0 
VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -
105485, cesta 444868630]} but not found in dataset
[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=
0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 
version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V 
lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=
49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99825 version=0 
VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -
105485, cesta 444868630]} but not found in dataset
[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=
0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 
version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V 
lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=
49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99822 version=0 
VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -
105485, cesta 444868630]} but not found in dataset
[NO DATASET] {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=
0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 
version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V 
lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=
49.5498649,lon=14.5213821}]} is referenced by {Relation id=-99823 version=0 
VT [cesta -105530, cesta -105504, cesta -105498, cesta -104658, cesta -
105485, cesta 444868630]} but not found in dataset


Plugins:
+ Tracer (35313)
+ Tracer-testing (1587671642)
+ Tracer2 (35405)
+ apache-commons (35362)
+ buildings_tools (35405)
+ ejml (35313)
+ geotools (35169)
+ jts (35122)
+ pointInfo (35248)
+ reverter (35409)

Last errors/warnings:
- W: Nemohu najít podporovanou projekci pro vrstvu ortofoto. Používám EPSG:
3857.
- W: Nemohu smazat archivovaný záložní soubor <josm.pref>\autosave\deleted_
layers\Datová vrstva 1_20200515_104136312.osm
- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.
DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same 
dataset as relation(relace -99821, cesta -105504)
- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.
DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same 
dataset as relation(relace -99822, cesta -105504)
- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.
DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same 
dataset as relation(relace -99823, cesta -105504)
- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.
DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same 
dataset as relation(relace -99824, cesta -105504)
- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.
DataIntegrityProblemException: Relation member must be part of the same 
dataset as relation(relace -99825, cesta -105504)
- W: Neuložené změny - <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny 
uložit?</html>
- W: Neuložené změny - <html>Relace byla změněna.<br><br>Chcete změny 
uložit?</html>
- E: Handled by bug report queue: org.openstreetmap.josm.data.osm.
DataIntegrityProblemException: Primitive must be part of the dataset: {Way 
id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=-117531 version=0 MVD lat=
49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node id=1123488156 version=2 V 
lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=1123339105 version=3 V lat=
49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 version=2 V lat=49.5498649,
lon=14.5213821}]}


=== REPORTED CRASH DATA ===
BugReportExceptionHandler#handleException:
No data collected.

Warning issued by: BugReportExceptionHandler#handleException

=== STACK TRACE ===
Thread: AWT-EventQueue-0 (17) of main
org.openstreetmap.josm.data.osm.DataIntegrityProblemException: Primitive 
must be part of the dataset: {Way id=-105504 version=0 MVT> nodes=[{Node id=
-117531 version=0 MVD lat=49.548950551368755,lon=14.52057311164494}, {Node 
id=1123488156 version=2 V lat=49.5492032,lon=14.5209226}, {Node id=
1123339105 version=3 V lat=49.5496906,lon=14.521003}, {Node id=1123339132 
version=2 V lat=49.5498649,lon=14.5213821}]}
    at org.openstreetmap.josm.data.osm.OsmPrimitive.checkDataset
(OsmPrimitive.java:199)
    at org.openstreetmap.josm.data.osm.OsmPrimitive.referrers(OsmPrimitive.
java:776)
    at org.openstreetmap.josm.data.osm.OsmPrimitive.referrers(OsmPrimitive.
java:797)
    at org.openstreetmap.josm.data.validation.tests.OverlappingWays.
parentMultipolygonConcernsArea(OverlappingWays.java:74)
    at org.openstreetmap.josm.data.validation.tests.OverlappingWays.endTest
(OverlappingWays.java:104)
    at org.openstreetmap.josm.actions.upload.ValidateUploadHook.checkUpload
(ValidateUploadHook.java:67)
    at org.openstreetmap.josm.actions.UploadAction.checkPreUploadConditions
(UploadAction.java:219)
    at org.openstreetmap.josm.actions.UploadAction.uploadData(UploadAction.
java:238)
    at org.openstreetmap.josm.actions.UploadAction.actionPerformed
(UploadAction.java:294)
    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown 
Source)
    at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
    at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.
doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.
doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.
doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
}}}
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20200516/ee084834/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci talk-cz