[talk-cz] Zase nefunguje tracer LPIS

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Neděle Květen 31 08:16:37 UTC 2020


Děkuji za rychlou opravu

Pražák

---------- Původní e-mail ----------
Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 31. 5. 2020 7:47:27
Předmět: Re: [talk-cz] Zase nefunguje tracer LPIS 
"
No spíše jsi mohl pozdravit ;-)
Včera jsem na to koukal, zase změna na ministerstvu. Tentokrát k lepšímu, 
kapku mi to zjednodušili.

Aktualizuj si plugin, už by zase měl fungovat.
Marián

---------- Původní e-mail ----------
Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 31. 5. 2020 6:33:48
Předmět: Re: [talk-cz] Zase nefunguje tracer LPIS 
"
Omlouvám se za neupřesnění:

při pokusu o aktualizaci multipolygonů LPIS se objevuje hláška Data nejsou 
dostupná

Výpis z konzole JOSM:

202123130202202302.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (87 ms; 6,96 kB)
2020-05-31 06:26:28.610 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/19/285704/
17752
0.png -> HTTP/1.1 200 (180 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:28.986 INFO: GET https://ecn.t0.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
20212313020222103.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (331 ms; 11,2 kB)
2020-05-31 06:26:28.986 INFO: GET https://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
2021231302022210.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (249 ms; 12,4 kB)
2020-05-31 06:26:28.986 INFO: GET https://ecn.t1.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
2021231302022030.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (248 ms; 16,0 kB)
2020-05-31 06:26:28.986 INFO: GET https://ecn.t2.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
2021231302022032.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (256 ms; 13,0 kB)
2020-05-31 06:26:29.016 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/18/142853/
88761
.png -> HTTP/1.1 200 (43 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.036 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/17/71426/
44378.
png -> HTTP/1.1 200 (62 ms; 6,85 kB)
2020-05-31 06:26:29.084 INFO: GET https://ecn.t0.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
2021231302022021.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (114 ms; 16,6 kB)
2020-05-31 06:26:29.052 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/19/285700/
17751
9.png -> HTTP/1.1 200 (56 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.098 INFO: GET https://ecn.t1.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
2021231302022200.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (102 ms; 14,1 kB)
2020-05-31 06:26:29.048 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/19/285705/
17751
9.png -> HTTP/1.1 200 (52 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.046 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/17/71424/
44380.
png -> HTTP/1.1 200 (50 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.098 INFO: GET https://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
2021231302022020.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (102 ms; 14,4 kB)
2020-05-31 06:26:29.095 INFO: GET https://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
202123130202221.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (99 ms; 10,8 kB)
2020-05-31 06:26:29.092 INFO: GET https://ecn.t2.tiles.virtualearth.net/
tiles/a1
202123130202203.jpeg?g=8565 -> HTTP/1.1 200 (96 ms; 17,6 kB)
2020-05-31 06:26:29.085 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/19/285701/
17752
0.png -> HTTP/1.1 200 (69 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.128 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/19/285705/
17752
0.png -> HTTP/1.1 200 (40 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.141 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/18/142849/
88761
.png -> HTTP/1.1 200 (37 ms; 116 B)
2020-05-31 06:26:29.148 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/18/142853/
88757
.png -> HTTP/1.1 200 (40 ms; 4,67 kB)
2020-05-31 06:26:29.192 INFO: GET https://tile.poloha.net/budovy/19/285701/
17751
6.png -> HTTP/1.1 200 (196 ms; 1,12 kB)
2020-05-31 06:26:33.652 INFO: Switching map mode from SelectAction to 
TracerActi
on

----- Trace -----

prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20780+18831
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20780+18833
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20782+18831
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20782+18833
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20781+18831
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20781+18833
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20780+18832
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20782+18832
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20781+18832
LpisCache: miss
prefetch: starting prefetch task
prefetch: downloading tile: 20781+18832
LatLon: LatLon[lat=50.127996583405476,lon=16.175721282362936] <-> XY: -
617731.92
09044194 -1054193.569729399
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617936.8083281693,-
1053
420.6548772233,-617281.6453404628,-1054250.1257605157&SRSNAME=EPSG:102067
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617731.9209044194,-
1054
193.569729399,-617731.9209044194,-1054193.569729399&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>

parseXML() - Start
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()=
'ms:i
d']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.171650649456666 -> 
16.182067
580778323, y: 50.127949251036796 -> 50.13469233121826 ]
prefetch: downloading tile: 20782+18832
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617851.9055123435,-
1052
675.4480472985,-617196.8452528658,-1053504.9086801643&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.171650649456666 -> 
16.182067
580778323, y: 50.13469233121825 -> 50.14143541139971 ]
prefetch: downloading tile: 20780+18832
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-618021.7113710425,-
1054
165.8597944635,-617366.4456529772,-1054995.3409333683&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.171650649456666 -> 
16.182067
580778323, y: 50.12120617085532 -> 50.12794925103678 ]
prefetch: downloading tile: 20781+18833
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617196.8452528658,-
1053
504.9086801643,-616541.5672394983,-1054334.2894838303&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.182067580778323 -> 
16.192484
51209998, y: 50.127949251036796 -> 50.13469233121826 ]
prefetch: downloading tile: 20781+18831
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-618676.759317242,-
10533
36.2988423153,-618021.7113710422,-1054165.859794454&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.16123371813501 -> 
16.1716506
49456666, y: 50.127949251036796 -> 50.13469233121826 ]
prefetch: downloading tile: 20782+18833
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617112.0453934661,-
1052
759.6896827775,-616456.8701045817,-1053589.0602537077&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.182067580778323 -> 
16.192484
51209998, y: 50.13469233121825 -> 50.14143541139971 ]
prefetch: downloading tile: 20782+18831
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-618591.7535423872,-
1052
591.1041931964,-617936.8083281693,-1053420.6548772233&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.16123371813501 -> 
16.1716506
49456666, y: 50.13469233121825 -> 50.14143541139971 ]
prefetch: downloading tile: 20780+18833
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617281.6453404626,-
1054
250.1257605192,-616626.2646004824,-1055079.5168021321&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.182067580778323 -> 
16.192484
51209998, y: 50.12120617085532 -> 50.12794925103678 ]
prefetch: downloading tile: 20780+18831
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-618761.7653179904,-
1054
081.4915830884,-618106.614637682,-1054911.0628085318&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.16123371813501 -> 
16.1716506
49456666, y: 50.12120617085532 -> 50.12794925103678 ]
prefetch: queue drained, leaving prefetch task

----- Trace -----

prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20779+18831
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20779+18833
prefetch: already prefetched: 20781+18831
prefetch: already prefetched: 20781+18833
prefetch: already prefetched: 20780+18831
prefetch: already prefetched: 20780+18833
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20779+18832
prefetch: already prefetched: 20781+18832
prefetch: already prefetched: 20780+18832
prefetch: starting prefetch task
prefetch: downloading tile: 20779+18832
LpisCache: miss
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-618106.6146376816,-
1054
911.0628085323,-617451.2461871372,-1055740.554208232&SRSNAME=EPSG:102067
LatLon: LatLon[lat=50.12749448784596,lon=16.177695388197897] <-> XY: -
617597.989
1595416 -1054265.0282321712
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617597.9891595416,-
1054
265.0282321712,-617597.9891595416,-1054265.0282321712&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.171650649456666 -> 
16.182067
580778323, y: 50.114463090673866 -> 50.12120617085533 ]
prefetch: downloading tile: 20779+18833
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-617366.4456529763,-
1054
995.3409333625,-616710.9621842584,-1055824.7422180935&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>

parseXML() - Start
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()=
'ms:i
d']
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.182067580778323 -> 
16.192484
51209998, y: 50.114463090673866 -> 50.12120617085533 ]
prefetch: downloading tile: 20779+18831
Request: https://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&
SERVICE=WF
S&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-618846.7715413496,-
1054
826.6824250272,-618191.5181248147,-1055656.2639289333&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="InvalidParameterValue" locator="typename">     <ows:
ExceptionText>
msWFSGetFeature(): WFS server error. TYPENAME 'LPIS_DPB_UCINNE_BBOX' doesn't
exi
st in this server.  Please check the capabilities and reformulate your 
request.<
/ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
id']

LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 16.16123371813501 -> 
16.1716506
49456666, y: 50.114463090673866 -> 50.12120617085533 ]
prefetch: queue drained, leaving prefetch task
---------- Původní e-mail ----------
Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 30. 5. 2020 19:48:19
Předmět: Re: [talk-cz] Zase nefunguje tracer LPIS 
"
A?---------- Původní e-mail ----------
Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
Komu: talk-cz na openstreetmap.org
Datum: 29. 5. 2020 14:49:13
Předmět: [talk-cz] Zase nefunguje tracer LPIS 
"Zase přestal fungovat tracer LPIS
_______________________________________________
talk-cz mailing list
talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
https://openstreetmap.cz/talkcz
"_______________________________________________
talk-cz mailing list
talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
https://openstreetmap.cz/talkcz
"_______________________________________________
talk-cz mailing list
talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
https://openstreetmap.cz/talkcz
"_______________________________________________
talk-cz mailing list
talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
https://openstreetmap.cz/talkcz
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20200531/950f8085/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci talk-cz