[talk-cz] dotaz na tracer

Zdeněk Pražák ZPrazak na seznam.cz
Středa Únor 24 06:06:54 UTC 2021


Po upgrade PC jsem si nainstaloval JOSM včetně doplňku tracer testing

Při spuštění traceru klávesou T se objeví hláška, že nejsou nainstalované 
žádné moduly a následně dojde k chybové hlášce JOSM a k jeho pádu.

Co mám udělat pro obnovení funkce traceru?
Chybová hláška:

{{{
URL:https://josm.openstreetmap.de/svn/trunk
Repository:UUID: 0c6e7542-c601-0410-84e7-c038aed88b3b
Last:Changed Date: 2021-02-23 00:28:29 +0100 (Tue, 23 Feb 2021)
Build-Date:2021-02-23 02:30:54
Revision:17531
Relative:URL: ^/trunk

Identification: JOSM/1.5 (17531 cs) Windows 10 64-Bit
OS Build number: Windows 10 Home 2009 (19042)
Memory Usage: 3176 MB / 7257 MB (1686 MB allocated, but free)
Java version: 1.8.0_281-b09, Oracle Corporation, Java HotSpot(TM) 64-Bit 
Server VM
Look and Feel: com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel
Screen: \Display0 1280×1024 (scaling 1,00×1,00)
Maximum Screen Size: 1280×1024
Best cursor sizes: 16×16→32×32, 32×32→32×32
Dataset consistency test: No problems found

Plugins:
+ Tracer-testing (1590860163)
+ apache-commons (35524)
+ ejml (35458)
+ geotools (35458)
+ jts (35458)

Last errors/warnings:
- 00080,606 E: Handled by bug report queue: java.lang.
IllegalArgumentException: Listener org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.
TracerAction na 205bed61 (instance of org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.
TracerAction) was not registered before or already removed.=== REPORTED CRASH DATA ===
BugReportExceptionHandler#handleException:
No data collected.

Warning issued by: BugReportExceptionHandler#handleException

=== STACK TRACE ===
Thread: AWT-EventQueue-0 (19) of main
java.lang.IllegalArgumentException: Listener org.openstreetmap.josm.plugins.
tracer.TracerAction na 205bed61 (instance of org.openstreetmap.josm.plugins.
tracer.TracerAction) was not registered before or already removed.
    at org.openstreetmap.josm.tools.ListenerList.failRemove(ListenerList.
java:137)
    at org.openstreetmap.josm.tools.ListenerList.removeListener
(ListenerList.java:131)
    at org.openstreetmap.josm.data.Preferences.
removePreferenceChangeListener(Preferences.java:260)
    at org.openstreetmap.josm.actions.mapmode.MapMode.exitMode(MapMode.java:
86)
    at org.openstreetmap.josm.plugins.tracer.TracerAction.exitMode
(TracerAction.java:67)
    at org.openstreetmap.josm.gui.MapFrame.selectMapMode(MapFrame.java:498)
    at org.openstreetmap.josm.gui.MapFrame.selectMapMode(MapFrame.java:475)
    at org.openstreetmap.josm.actions.mapmode.MapMode.actionPerformed
(MapMode.java:115)
    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
    at javax.swing.JToggleButton$ToggleButtonModel.setPressed(Unknown 
Source)
    at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown 
Source)
    at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
    at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.
doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.
doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.
doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20210224/a95b595c/attachment.htm>


Další informace o konferenci talk-cz