[talk-cz] Doplnění ID a domapování zastávek MHD v Praze a Středočeském kraji

Jethro xtompok na gmail.com
Čtvrtek Červen 24 10:24:07 UTC 2021


TL;DR
- budeme (já + kolegyně) domapovávat zastávky MHD v Praze a Středočeském kraji
- oceníme best practices od těch, kteří to dělají nyní, abychom si
navzájem neškodili
- máme souhlas využívat data z
https://opendata.praha.eu/organization/ropid pro OSM (source=CZ:ROPID)
(v dalším emailu)

Zdar,
v rámci projektu Intermodální plánovač trasy
(https://www.smartprague.eu/projekty/intermodalni-planovac-trasy),
budeme využívat data OSM jako mapovou vrstvu. Podařilo se mi
přesvědčit kolegy, že nejlepší cesta bude zanést všechny věci, co mají
ustálené tagování, rovnou do OSM a tím pádem zlepšovat mapu všem.
Hlavní okruhy zájmu jsou aktuálně zastávky MHD a parkoviště. K
parkovištím se dostaneme později, až na ně dojde, napíšu k tomu
samostatný email, nyní k zastávkám.

Aby se dalo rozumně plánovat ideálně rovnou od označníku zastávky po
síti OSM, chtěli bychom tam, kde je rozumně zmapovaná chodníková síť
(a tedy je kam označník / ostrůvek připojit) domapovat označníky,
ostrůvky a jejich napojení, převážně z IPR ortofoto, u nejasností na
významných zastávkách pak i s obhlídkou v terénu. K tomuto bych chtěl
poprosit ty, kteří se mapováním MHD v Praze a StK aktivně zabývají /
zbývali, jestli by napsali, podle jakého schematu  zastávky mapovali,
aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Rád bych používal
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava, je
to aktuální, nebo máme radši používat
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Refined_Public_Transport?

Na zastávkách (tram, bus, tbus) je aktuálně několik problémů nebo nekonzistencí:
- někde je zastávka jen na kolejích, někde jen na nástupišti
- nástupiště jsou někde součástí chodníkové cesty, jinde jako
samostatná nepřipojená linie (řešíme situaci, kdy je zastávka součástí
chodníku)
- nástupiště nemají tag name, ani relaci stop_area, nejde je tedy
přiřadit ke konkrétní zastávce jinak, než tipnout, že patří k
nejbližšímu bodu zastavení (u tramvají)

Rádi bychom pro zastávky s nástupištěm udělali stop_area relace
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:public_transport%3Dstop_area),
čímž by se vyřešila příslušnost bodů zastavení a nástupišť, nástupiště
připojili k chodníkové síti a u ostrůvků doplnily přechody, pokud tam
jsou. Přijde vám to takto rozumné?
Otázkou je, co s označníky u tramvají, ty bychom asi přenesli na
koleje, i když pak budou pro jednu zastávku 2 označníky (porovnej
aktuální stav Staroměstská vs. Právnická fakulta).
Existuje nějaká obecně uznávaná varianta, jak připojit ostrůvek k
chodníku, pokud tam fyzicky není přechod? Pokud ne, vyřešíme si to
sami mimo OSM.

Pokud by s námi na tom chtěl někdo spolupracovat, budeme rádi.
Primárně myslím spolupráci na dořešení detailů tagování, samotnou
práci už (snad) zvládneme sami.

Bude následovat ještě jeden email ohledně opendat od ROPIDu a ID zastávek.
JethroDalší informace o konferenci talk-cz