[talk-cz] Fw: Workshop 14. 5.

Ondrej Vitek ondrej.vitek na nature.cz
Úterý Březen 9 09:35:34 UTC 2021


Vážení přátelé,

rozhodli jsme se uspořádat workshop na téma Ochrana přírody v turistických 
mapách. K tomuto rozhodnutí nás vedou opakující se případy, kdy na jedné 
straně panuje mezi ochranáři nespokojenost s obsahem turistických map 
doprovázená neznalostí kartografických postupů a cílů a na druhé straně 
autoři map nepříliš rozumí potřebám ochrany přírody. E-mailová komunikace 
mezi správcem území a autorem mapy pak často nevede k nalezení oboustranně 
uspokojivého řešení. Podobně jste v loňském roce řešili s RNDr. Tůmou 
úpravy mapových podkladů v CHKO Moravský kras. Na druhou stranu jsou i 
dobré příklady, kdy včas a vhodně nastavená spolupráce prospívá všem 
stranám. Věříme, že vysvětlením cílů lze zvýšit vzájemné pochopení pro 
potřeby partnerů.

Workshop proběhne 14. května 2021. Počítáme s online podobou v prostředí 
Webex - připojení je možné z běžného internetového prohlížeče. Začátek 
bude v 9:00, konec předpokládáme kolem 13:00. Účast bude zdarma. 
Přednášející budou z řad tvůrců a vydavatelů map, provozovatelů her 
vázaných na mapy a orgánů ochrany přírody. Účastníky očekáváme ze stejně 
zaměřených institucí, akademických pracovišť i veřejnosti.

Byli bychom velmi rádi, kdybyste v rámci uvedeného workshopu mohli za 
společnost Mapy.cz představit následující téma: "Mapy tvořené 
dobrovolníky" (název lze samozřejmě libovolně upravit): Jak vypadá tvorba 
mapového obsahu? Kdo se jí účastní? Jaké jsou cíle? Je obsah nějak 
konzultovaný s vlastníky / správci / zájmovými organizacemi? Kdo jsou 
uživatelé? Příspěvek by měl stačit stručně na zhruba 10 minut s tím, že 
následně by byl ponechán čas na diskuzi. Ta bude neméně důležitou součástí 
workshopu.

Můžeme počítat s aktivní účasti jednoho či více vašich zástupců?

Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
Oddělení chráněných krajinných oblastí, Odborná skupina pro rekreaci a 
sport

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 ? Chodov
M: +420 724 790 270
www.nature.cz
 
PŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20210309/7dc72d86/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/gif
Size: 7318 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20210309/7dc72d86/attachment-0001.gif>


Další informace o konferenci talk-cz