<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Dne 1.12.2010 13:35, Stanislav Brabec napsal(a):
    <blockquote cite="mid:1291206900.18297.80.camel@hammer.site"
      type="cite">
      <pre wrap="">CZ_Tibo píše v St 01. 12. 2010 v 10:00 +0100:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Ahoj,

nejblíž je tomu asi access=no v kombinaci s psv=yes - v popisu na wiki sice Public Service Vehicles znamená především autobusy, ale veřejné služby jsou i zásobování, údržba a podobné.
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">
Neznamená "Dopravní obsluze vjezd povolen" náhodou i to, že tam smějí
místní? Pak by to bylo spíš access=private foot=yes. Nebo se na toto
překládá jen "Vjezd na povolení"?

</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">     (3)  Dodatková 
        tabulka  č.  E  12  s  nápisem  "JEN DOPRAVNÍ</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">OBSLUHA"  omezuje 
        platnost  značky,  pod  kterou  je umístěna, na</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">vozidla   zajišťující 
        zásobování   nebo  lékařské,  opravárenské,</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">údržbářské, komunální  a
        podobné služby pro  oblast za značkou, na</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">vozidla  s označením  č.
        O   1, vozidla  taxislužby a  na vozidla,</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">jejichž řidiči, popřípadě
        provozovatelé  mají v místech za značkou</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">bydliště, sídlo  nebo
        garáž; pro tato  vozidla neplatí značka, pod</font></p>
    <p><font face="Times New Roman" size="3">kterou  je umístěna 
        dodatková  tabulka  s nápisem  "MIMO DOPRAVNÍ</font></p>
    <font face="Times New Roman" size="3">OBSLUHY".</font> <br>
  </body>
</html>