motorcar=no, foot=yes, bicycle=yes<div><br></div><div>TT<br><br><div class="gmail_quote">2011/2/2 f.remenstech <span dir="ltr"><<a href="mailto:f.remenstech@gmail.com">f.remenstech@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

Ahoj,<br>
jak mám tagovat, aby byl výsledek routovatelný? Vezměme cestu,<br>
kam nesmí auta, ale chodci a cyklisti ano. Když použiji libovolnou kombinaci<br>
barrier=gate, barrier=block, access=private, acceess=no<br>
tak na openstreetmap.cz->ovládání mapy->test navigace<br>
přes to naviguje pro auta, kola i chodce.<br>
<br>
Když označím cestu jako access=private, foot=yes, bicycle=yes<br>
tak po ní prozměnu nenaviguje ani pro auta, ani chodce a ani cyklisty.<br>
<br>
F.<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</blockquote></div><br></div>