<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></style>
</head>
<body class='hmmessage'>
<br>> 3) Také jsem viděl nějaký webový nástroj, který sestavoval mapu města<br>> připravenou k tisku, včetně rejstříku ulic. Už si ale nepamatuju, kde to<br>> bylo.<br><br><BR><br><BR>To webové udělátko je tady http://maposmatic.org<br><BR>ale je to dobré jen pro orientaci v ulicích ve městě. Zoom to má na pevno. Co vykreslit a co ne si člověk taky nevybere.<BR><br><BR><br><BR>Rychlý<BR><br><BR>                                       </body>
</html>