<div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"><div><div class="h5">A co takhle ty linie řek a potůčků v nádržích označit layer=-1 ?  Pomůže to rendererům, bude to víceméně správně i sémanticky (řeka je skrytá pod hladinou přehrady) a nemusíme zavádět nový tag. </div>
</div></blockquote><div><br></div><div>TT </div></div><br>