<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></style>
</head>
<body class='hmmessage'>
Koukám, že už se to pomalu překresluje. Bohužel názvy potoků jsou stále renderovány na vodní plochy. Navíc, když jsem prohlížel vodní plochy, narazil jsem na další chybku. Když je vodní plocha patřičně zahnutá, vykreslí se její název klidně do lesa (nejspíš težiště). Oba problémy viz:<BR><br><BR>http://www.openstreetmap.org/?lat=49.91178&lon=17.52637&zoom=17&layers=M<BR><br><BR>Jakub Rychlý<BR><br><BR><br><BR><br><BR><br>> Date: Tue, 15 Mar 2011 20:46:52 +0100<br>> From: openstreetmap@kyblsoft.cz<br>> To: talk-cz@openstreetmap.org<br>> Subject: Re: [Talk-cz] dibavod: vodní toky uvnit? vodních ploch<br>> <br>> > Tenhle "problém" byl zanesen do renderování mapy na hlavní stránce OSM v<br>> > http://trac.openstreetmap.org/changeset/24983/applications/rendering/mapnik/inc/layer-water.xml.inc<br>> > Bohužel to bylo zaneseno do stylů tak nešťastně, že ten bílý obrys se<br>> > renderuje všude, tj. i v rybnících a napojeních na řeky s vyznačeným<br>> > břehem. Imho by měla v případě potoků zůstat vyznačena cesta i skrze<br>> > rybníky (byť něpřesně), protože ten potok tamtudy skutečně protéká.<br>> <br>> Dnes to bylo opraveno, nově vyrenderované dlaždice se zobrazují bez potoků ve <br>> vodních plochách, a dokonce se u řek začaly zobrazovat názvy.<br>> <br>> AJ<br>> <br>> _______________________________________________<br>> Talk-cz mailing list<br>> Talk-cz@openstreetmap.org<br>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz<br>                                           </body>
</html>