<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19088">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Koukal jsem na anglickou verzi map features a tam 
ani tag toll=yes uveden není. Tak co udělat novou hodnotu pro "toll", třeba 
"truck"? Pokud by byla silnice zpoplatněna pro všechny, použílo by se toll=yes 
(zpravidla dálnice nebo rychlostní komunikace) a pokud by byla silnice 
zpoplatněna jen pro vozy nad 3,5 tuny, použilo by se toll=truck (silnice 1. 
třídy s mýtem).</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial>Swejzi</FONT></DIV></BODY></HTML>