Ahoj, <div>to co píšeš je nepochybně pravda, ale jaký je současný stav?</div><div>Načtu si oblast a vidím zjevný nesoulad mezi katastr. mapou a stavem v OSM. Jak si mám takový stav vysvětlit? </div><div>Byl stav v OSM zachycen na základě něčího průzkumu (znalostí)?</div>
<div>Jde o chybu, omyl, nepřesnost?</div><div>Došlo mezi tím k aktualizaci zdroje dat (km)?</div><div><br></div><div>Řešením by bylo důsledně psát zdroj, podle kterého je stav zachycen. To se bohužel ne vždy děje.</div><div>
<br></div><div>Mirek </div><div><br></div><div><div class="gmail_quote">Dne 12. července 2012 10:15 Jakub <span dir="ltr"><<a href="mailto:j@kub.cz" target="_blank">j@kub.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
S s plnou a dokonce i částečnou automatizací je to složité, resp. je složité to udělat dobře. Navíc když se to udělá špatně, tak to může věci i zhoršit - například přepsat zdánlivě chybnou informaci, která se ale zakládá na osobním pozorování na místě namotném a je naopak správně. OSM je založeno na tom, že se v něm mixují různí zdroje informací, takže dlouhodobě jednosměrná synchronizace z nějakého jediného zdroje je proti smyslu projektu. Pokud by ovšem onen projekt byl schopen a ochoten i zpětné synchronizace informací doplněných OSM tak to je jiná, ale i tohle bude spíš spousta práce, než nějaký automatický proces. K té práci se samozřejmě mohou hodit různé nástroje, ale žádný nástroj ti nevyřeší jednoduchý problém typu: naimportuješ odněkud budouvu a za rok při snaze o synchronizaci zjistíš že jak v OSM tak v prvotním zdroji došlo ke úpravám polohy. Co s tím? Pokud se nevydáš do terénu, pravdu nezjistíš.<br>

<br>
Čili udělátka typu automatické generovátka chyb ano, ale stejně na konci bude ruční práce.<br>
<br>
Jakub<br>
<br>
On 12.7.2012 09:51, <a href="mailto:talk-cz-request@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cz-request@openstreetmap.<u></u>org</a> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
zdrav?m,<br>
<br>
cht?l jsem se zeptat, jak je to s mo?nost? vyu?it? dat r?ian pro n?jakou<br>
formu automatizace? jednak je tu samoz?ejm? ?vaha o importu adresn?ch<br>
bod? a budov, ale co t?eba vyhled?v?n? chyb?j?c?ch ulic, vyu?it? import<br>
hranic ?zem? apod.? a jak je to s kvalitou dat r?ian? nedalo by se<br>
vyu??t v?c t?ch dat z r?ian pro automatizaci aktualizac? map? nebo<br>
?ekn?me poloautomatizaci? ?e by se nap??klad data z r?ian zobrazovala v<br>
n?jak? vrstv? a dalo by se nap??klad potvrdit ur?it? objekt, nebo naopak<br>
odm?tnout, nebo upravit?<br>
<br>
mo?n? jsou ty ?vahy naprosto zcestn?, ale zeptat jsem se prost? musel:-)<br>
<br>
fordfrog<br>
</blockquote>
______________________________<u></u>_________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">http://lists.openstreetmap.<u></u>org/listinfo/talk-cz</a><br>
</blockquote></div><br></div>