<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    ahoj,<br>
    <br>
    pustil jsem se do toho bota nad rúian daty. z analýzy rúian dat mi
    vyplývá, že sestavení adresy lze udělat následovně:<br>
    - adresní místa s vazbou na ulici mají definovanou ulici<br>
    - adresní místa bez vazby na ulici nemají asociovanou žádnou ulici<br>
    - určení obce adresního místa vazbou na stavební objekt a u něj přes
    vazbu na část obce až na samotnou obec (a následně na nějaký vyšší
    územní celek - okres, region)<br>
    <br>
    k tomu připojuju ilustrační tabulku (typ_kod 1 = má číslo domovní, 2
    = má číslo evidenční; has_ulice f = nemá definovanou vazbu na ulici,
    t = má definovanou vazbu na ulici; count = počet adresních míst;
    has_cobce = má vazbu na část obce; has_momc = má vazbu na městský
    obvod/městskou část; has_parcela = má vabzu na parcelu):<br>
    <br>
    <tt>ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null
      has_ulice, count(*), count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod)
      has_momc, count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from
      rn_adresni_misto am left join rn_stavebni_objekt so on
      am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod, has_ulice order by
      typ_kod, has_ulice;<br>
       typ_kod | has_ulice |  count  | has_cobce | has_momc |
      has_parcela <br>
---------+-----------+---------+-----------+----------+-------------<br>
             1 | f         | 1098413 |   1098413 |     2190 |    
      1048078<br>
             1 | t         | 1350292 |   1350292 |   266197 |    
      1310712<br>
             2 | f         |  353978 |    353978 |    31947 |     
      273816<br>
             2 | t         |  112828 |    112828 |    16215 |      
      81166<br>
             3 | f         |       3 |         0 |        0 |          
      3<br>
             3 | t         |       1 |         0 |        0 |          
      1<br>
      (6 rows)</tt><br>
    <br>
    z ní vyplývá, že všechny adresní body typu 1 (má číslo domovní) a 2
    (má číslo evidenční) mají v tabulce stavebních objektů vazbu na část
    obce. problematika určení parametrů adresního bodu by tedy měla být
    až potud jasná. (možná se lze ještě pozastavit nad otázkou, zda do
    informací o adresních bodech zahrnout i městský obvod/městskou
    část).<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    další oblastí je tagování adresních bodů. když se podívám třeba tady
    u nás na adresní body, tak jejich otagování se dost různí (nevím,
    jestli jsem postihnul všechny případy, ale asi ne):<br>
    <br>
    1) číslo domovní bez tagu addr:city<br>
    addr:conscriptionnumber=666<br>
    addr:country=CZ<br>
    addr:housenumber=666<br>
    addr:street=Lesní<br>
    is_in=Doksy, Liberecký kraj, CZ<br>
    source:addr=mvcr:adresa<br>
    source:loc=cuzk:km<br>
    <br>
    2) evidenční číslo bez tagu addr:city a addr:street<br>
    addr:country=CZ<br>
    addr:housenumber=ev.479<br>
    addr:provisionalnumber=479<br>
    is_in=Staré Splavy, Doksy, Liberecký kraj, CZ<br>
    note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa<br>
    source=cuzk:km<br>
    <br>
    3) evidenční číslo s tagem addr:street, ale bez addr:city<br>
    addr:country=CZ<br>
    addr:housenumber=ev.399<br>
    addr:provisionalnumber=399<br>
    addr:street=Klůček<br>
    is_in=Doksy, Liberecký kraj, CZ<br>
    source:addr=mvcr:adresa<br>
    source:loc=cuzk:km<br>
    <br>
    4) očekával bych adresní body typu 1) včetně tagu addr:city, ale u
    nás jsem je nenašel<br>
    <br>
    takže otázkou je, jaké tagy má mít adresní bod s číslem domovním a s
    číslem evidenčním (v obci a mimo obec). osobně bych očekával u všech
    adresních bodů následující tagy:<br>
    addr:city=Litovel<br>
    addr:conscriptionnumber=678<br>
    addr:country=CZ<br>
    addr:housenumber=678/1<br>
    addr:postcode=78401<br>
    addr:street=Mlýnská<br>
    addr:streetnumber=1<br>
    is_in=Litovel, Olomoucký kraj, CZ<br>
    source:addr=ruian<br>
    ref:ruian=123456789<br>
    <br>
    případně lze ještě přidat tag s částí obce. tady je odkaz na addr
    tag na osm:
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
      charset=ISO-8859-2">
    <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr</a><br>
    <br>
    <br>
    <br>
    poslední věc, na kterou jsem narazil, je, že kraje, které jsou
    použité v osm datech, dnes již neexistují. co jsem pochopil z
    dokumentace rúian, tak se nyní používají tzv regiony soudržnosti,
    jejichž názvy jsou víceméně totožné s kraji (nicméně ne s těmi v
    osm). tady je seznam regionů:<br>
    <br>
    <tt>ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti;<br>
            nazev      <br>
      -----------------<br>
       Praha<br>
       Střední Čechy<br>
       Jihozápad<br>
       Severozápad<br>
       Severovýchod<br>
       Jihovýchod<br>
       Střední Morava<br>
       Moravskoslezsko<br>
      (8 rows)<br>
    </tt><br>
    takže např liberecký kraj zmíněný v příkladech nahoře neexistuje,
    stejně tak olomoucký. tady je pak otázka, jakou identifikaci použít
    v is_in, zda použít regiony soudržnosti (jako náhradu krajů), nebo
    pro lepší identifikaci použít raději okresy.<br>
    <br>
    <br>
    takže když to shrnu, tak:<br>
    - identifikace adresních bodů je asi jasná (co s momc?)<br>
    - je potřeba domluvit se, jaké tagy budou adresní body obsahovat<br>
    - je potřeba najít náhradu za kraje<br>
    <br>
    dotazy/připomínky/náměty?<br>
    <br>
    ff<br>
  </body>
</html>