<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2013/3/29 hanoj <span dir="ltr"><<a href="mailto:ehanoj@gmail.com" target="_blank">ehanoj@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Autorský zákon říká, že vytěžovat databázi lze jen přiměřeně. Asi by<br>
bylo vhodné se zeptat ROPIDu, jestli mu to nadmerne (systemove)<br>
vytezovani nevadi.<br></blockquote><div><br>Jde o to, že k „vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části“ je potřeba mít souhlas pořizovatele, pokud „pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad“. Je samozřejmě otázkou, jestli to je tento případ.<br>

<br>Ale samozřejmě získat svolení pořizovatele databáze k takovému zužitkování by bylo ideální.<br><br></div><div>-- Petr Kadlec / Mormegil<br></div></div></div></div>