<div dir="ltr">Body se neduplikují a více cest vedoucích jedním bodem se u průběžných hranic používá docela v hojné míře. <div style>V případě oploceného lesa bych nakreslil jen plot a použil ho pro multipolygon lesa v roli outer (stejně jako případnou sousedící louku) - o tom jestli to tak má být je podstatná část předchozí diskuse.</div>

<div style>LM_1</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">Dne 23. května 2013 17:07 Milan Vancura <span dir="ltr"><<a href="mailto:milan@ucw.cz" target="_blank">milan@ucw.cz</a>></span> napsal(a):<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div class="im">On Thu 23-05-13 17:02:12, hanoj wrote:<br>
> >>>...každá plocha má nejen svou hranu na hranici, ale také své lomové body.<br>
> > Má tento výrok ještě jiný význam, než že hranice mezi dvěma objekty není<br>
> > vždy rovná čára, ale někdy i lomená? Jestli ne, je všechno jasné.<br>
> *** Nerozumím otázce ;)<br>
> *** Dva sousedíci polygony mají společnou společnou hranici (tj.<br>
> dotýkají se v úsečkách). Pak v datovém modelu:<br>
> * v GIS má každý polygon své originální lomové body (respektivé své hrany)<br>
> * v OSM má každý polygon svou hranu po společných bodech<br>
> * v OSM s relací má každý polygon společnou hranu i body<br>
<br>
</div>Jo, tohle jsem nepochopil, jak se to v praxi používá. Např. když kolem části<br>
lesa vede plot, můžu použít stejné body a "obtáhnout" část jeho hranice novou<br>
cestou barrier=fence nebo musím duplikovat body? Minimálně u budov mi přijde,<br>
že se body duplikují a faktu, že bod může být součástí více cest, se nevyužívá.<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
Milan<br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>