<div dir="ltr"><div><div><div><div>Souhlas,<br><br></div>jenom bych potvrdil (za renderery :-)) - pro renderery se nemapuje. Ale je nutné dodat, že pro renderery (a ostatně i pro mappery) se musí dokumentovat, aby bylo jasné, co a jak vykreslovat.<br>
<br></div>Ze základní definice highway=path [1] pro mě plyne, že zmíněné cesty se mají otagovat jak píše Hanoj a není důvod vykreslovat kombinaci highway=path + bicycle=designated jako cycleway.<br></div>Cituji [1]: "A non-specific or shared-use path. Probably better to use <tt style="background-color:rgb(224,224,240);white-space:pre" dir="ltr"><strong class="">highway</strong>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway" title="Tag:highway=footway">footway</a></tt> for paths mainly for walkers,  <tt style="background-color:rgb(224,224,240);white-space:pre" dir="ltr"><strong class="">highway</strong>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway" title="Tag:highway=cycleway">cycleway</a></tt> for one also usable by cyclists, <tt style="background-color:rgb(224,224,240);white-space:pre" dir="ltr"><strong class="">highway</strong>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dbridleway" title="Tag:highway=bridleway">bridleway</a></tt> for ones available to horses as well as walkers and <tt style="background-color:rgb(224,224,240);white-space:pre" dir="ltr"><strong class="">highway</strong>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack" title="Tag:highway=track">track</a></tt> for ones which is passable by agriculture or similar vehicles."<br>
<br>[1] <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway</a><br><br></div>Martin<br>
</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">Dne 13. června 2013 8:35 hanoj <span dir="ltr"><<a href="mailto:ehanoj@gmail.com" target="_blank">ehanoj@gmail.com</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div class="im">>> Dosavadní<br>
>> systém funguje a má větší systém podrobnosti v rozlišení skutečnosti v<br>
>> terénu a legality přístupnosti.<br>
><br>
> V čem je ta větší podrobnost a rozlišení?<br>
</div>*** Protože jasně popisuje nějaký druh infrastruktury s nějakými<br>
typickými vlastnostmi. Stejně jako z praktických důvodů nepoužíváme<br>
následující:<br>
highway=path, surface=asphalt, width=22, motorcarspeed:more60=yes ALE<br>
highway=motorway<br>
highway=path, surface=asphalt, width=8.5 , vehicle=yes ALE highway=primary<br>
<br>
kategorie je tedy jasná a upřesnění může následovat dodatkem.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
hanoj<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Martin Tesar<br><a href="http://tchor.fi.muni.cz:8080/" target="_blank">http://mtbmap.cz/</a><br>
</div>