<div dir="ltr"><div style>a) Jaké vlastnosti mají namáhavost a působivost? Tedy mám dva úseky cesty s namáhavostí n_1 a n_2 a působivostí p_1 a p_2, jaká bude namáhavost n a působivost p složené cesty z těchto dvou úseků? Součet, maximum, vážený průměr s váhou délky úseku, ...?</div>
<div><br></div><div>b) Nějaké pojmenované profily mi dávají smysl, protože řekněme jízda na horském kole a na silničním (pokud pominu, že jde o MTB mapu) je z principu jiná a nelze dost dobře vyjádřit zmíněným vzorečkem.<br>
</div><div><br></div><div>c) Mě dává smysl mít možnost nastavit i další parametry (jako nějaké "advanced settings"). Např. za žádných okolností nechci jezdit po silnici vyšší třídy. Nebo naopak třeba chci jezdit pouze po kvalitních cestách (asfalt apod.) a rozhodně nechci jezdit po nějaké lesní cestičce. Nebo maximálně preferuji rovinatý terén a kvalita povrchu je pro mě druhořadá. Jen bude vhodné nastavení předělat tak, aby bylo lépe pochopitelné pro běžné uživatele. Naopak pro pokročilé uživatele podrobněji vysvětlit, jaký to má vlastně dopad na algoritmus hledající cestu.<br>
</div><div><br></div><div style>Honza</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">Dne 13. června 2013 2:24 Jan Kouba <span dir="ltr"><<a href="mailto:kouba.honza@gmail.com" target="_blank">kouba.honza@gmail.com</a>></span> napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><u></u>
<div style="font-family:'Ubuntu';font-size:9pt;font-weight:400;font-style:normal">
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Ahoj, </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">nevadí, já jsem jen tak doufal, že když už umíte počítat výškový profil trasy, tak třeba už máte pro každou cestu její profil spočítaný a uložený.</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Mám ještě připomínku k těm parametrům vyhledávání. Teď je to strašně komplikované. Pokud jsem dobře počítal, tak je tam kolem 50 různých nastavení, což musí spolehlivě odradit každého. </p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Navíc není vůbec zřejmé, jak se ta nastavení parametrů projevují v ohodnocení grafu cest. Jde třeba nějak nastavit, aby highway=path s mtb:scale=0 byla víc vhodná než highway=path s mtb:scale=1? Nejak se mi to nepodařilo.</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Pro vyhledávání trasy pro horské kolo by mi přišlo ideální, kdyby uživatel měl jen jedno nastavení a to "obtížnost". Tím by říkal, o kolik obtížnější může trasa být v porovnání s  nejméně obtížnou trasou, která vůbec nebere v potaz vhodnost cest. </p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Ohodnocení cest by se pak počítalo takto: Pro každou cestu a směr by se braly v úvahu dvě veličiny, "namáhavost" a "působivost", a ty by se pak spolu s nastavenou obtížností použily k vypočítání celkové váhy cesty.</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Namáhavost by říkala, kolik sil stojí projet cestu v daném směru. Například asfaltová cesta, která vede po rovině, patří k nejméně namáhavým, zato pěšina s mtb:scale:uphill=5 ve směru do kopce nebo schody ve směru do kopce, kde se musí tlačit, patří k těm nejvíce namáhavým. Podobně cesta do kopce je více namáhavá, než stejná cesta po rovině a ta je více namáhavá než stejná cesta s kopce.</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Působivost by pak popisovala něco jako radost z projetí cesty. Radost může být buď ze samotné jízdy, nebo z okolí. Například radost z jízdy po silnici první třídy je většinou velmi malá, zato radost z jízdy po pěšině s mtb:scale=0 je většinou velmi velká. Podobně cesta která vede v rovině v poli s kukuřicí má asi méně působivé okolí než cesta, která vede v národním parku, národní přírodní rezervaci, CHKO, rezervaci UNESCO a tak podobně (tohle dostat z OSM dat by asi byl problém).</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Z namáhavosti a působivosti by se pak počítala výsledná váha cesty. To jak se tyto dvě veličiny zkombinují by pak záleželo na nastavení obtížnosti. Na nejlehčí obtížnost by algoritmus vybíral co možná nejméně namáhavé cesty s minimem objížděk (malá váha na působivosti). Čím těžší obtížnost, tím raději by algoritmus vybíral namáhavější, ale působivější cesty. Počítat by se to dalo asi takto:</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> <váha cesty> = <délka cesty>*(<namáhavost> - <obtížnost>*<působivost>). </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Algoritmus pro hledání by pak hledal trasu s nejmenší vahou. </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Různých hodnot pro obtížnost by asi měl být nějaký malý počet (tak 5). Obdobným způsobem by se asi dala udělat i pěší navigace.</p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Dává to smysl? Vím že tu neřeším žádné detaily, ale snad je z toho mého popisu zřetelny princip fungování. Co vy na to? </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Honza Kouba</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Dne Út 11. června 2013 09:25:31, Martin Tesar napsal(a):<br></p><div><div class="h5">
<p style="margin-top:12px;margin-bottom:0px;margin-left:40px;margin-right:40px;text-indent:0px">Ahoj,<br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">ze dne na den to není možné, ale dodělat by to časem určitě šlo.<br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Výškový profil trochu (nekdy i trochu dost) přehání, musím se na to podívat.<br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Diky za podněty,<br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Martin<br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:40px;margin-right:40px;text-indent:0px"><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:40px;margin-right:40px;text-indent:0px">Dne 10. června 2013 19:19 Jan Kouba <<a href="mailto:kouba.honza@gmail.com" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">kouba.honza@gmail.com</span></a>> napsal(a):<br>
</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">Ahoj, </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">nešlo by do toho ohodnocení cest nějak zahrnout taky nastoupané metry? Takhle mě to pořád žene někde po kopcích, přesto že se dá jet po pěkné cestě (mtb:scale=0, highway=track, tracktype=grade4) i mnohem víc po rovině. </p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">A taky mi přijde, že ten výškový profil ukazuje více nastoupaných metrů, než je to ve skutečnosti. </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">Honza Kouba</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"> </p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">Dne Po 10. června 2013 12:12:29, Martin Tesar napsal(a):<br></p>
<p style="margin-top:12px;margin-bottom:0px;margin-left:85px;margin-right:80px;text-indent:0px">Ahoj,<br><br>není to nic tajného. Nahraji data do PostGISu pomocí aplikace osm2po a "trochu" je upravím. Přímo v databázi pak vyhledává knihovna pgRouting, která má jako parametr SQL dotaz, v němž specifikuju výběr cest a jejich ohodnocení podle veškerých parametrů a omezení. Díky tomuto dynamickému ohodnocování každé cesty (hrany) je to celkem pomalé, oproti ostatním vyhledávačům.<br>
</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:85px;margin-right:80px;text-indent:0px"><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">Martin<br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:85px;margin-right:80px;text-indent:0px"><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:85px;margin-right:80px;text-indent:0px">Dne 10. června 2013 10:28 Václav Řehák <<a href="mailto:rehakv01@gmail.com" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">rehakv01@gmail.com</span></a>> napsal(a):<br>
</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px">Ahoj,</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px"><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px">zajímavý počin, hlavně možností parametrizace. Mohl bys prozradit něco víc o technickém řešení, pokud to není tajné :) Použil jsi nějaký hotový engine nebo udělal kompletně svůj? </p>

<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px"><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px">V.</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px"><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:90px;margin-right:80px;text-indent:0px">Dne 7. června 2013 18:14 Martin Tesar <<a href="mailto:osmmtb@gmail.com" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">osmmtb@gmail.com</span></a>> napsal(a):<br>
</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:95px;margin-right:80px;text-indent:0px">Ahojte,<br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">spustil jsem první verzi vyhledávače tras na <a href="http://mtbmap.cz" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">mtbmap.cz</span></a>, který je určený pro cyklisty a turisty. Zatím je pokryto území ČR.<br>
<br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px">Dá se různě parametrizovat, jak má výsledná trasa vypadat. Kvůli tomu je to docela pomalé, ale výsledek snad stojí za to. Vyzkoušejte, sdílejte a těším se na ohlasy.<span style="color:#888888"><br>
</span></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><span style="color:#888888"><br>Martin<br><br></span></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><span style="color:#888888">-- <br>Martin Tesar<br></span><a href="http://tchor.fi.muni.cz:8080/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">http://mtbmap.cz/</span></a><span style="color:#888888"><br>
</span></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:95px;margin-right:80px;text-indent:0px">_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">Talk-cz@openstreetmap.org</span></a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</span></a><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><br>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">Talk-cz@openstreetmap.org</span></a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</span></a><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><br><br><br>-- <br>Martin Tesar<br><a href="http://tchor.fi.muni.cz:8080/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">http://mtbmap.cz/</span></a><br>
</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:45px;margin-right:40px;text-indent:0px"><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"><br>_______________________________________________<br>Talk-cz mailing list<br><a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">Talk-cz@openstreetmap.org</span></a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</span></a><br><br></p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"><br><br><br>-- <br>Martin Tesar<br><a href="http://tchor.fi.muni.cz:8080/" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#0057ae">http://mtbmap.cz/</span></a><br>
</p>
<p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"><br><br></p></div></div></div><br>_______________________________________________<br>
Talk-cz mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cz@openstreetmap.org">Talk-cz@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>