<html><body>Chtěl jsem se zeptat, zda by nebylo možné exportovat do OSM data o zemědělské půdě z veřejného registru půdy LPIS viz adresa http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/<br>Pražák<br></body></html>