<div dir="ltr"><div><div>> shodou okolností jsem nedávno trochu studoval právní problematiku<br>> pohybu cyklistů a koní v lese (ne na loukách, ne někde jinde). Zákon<br>> říká, že cyklisté a jezdci na koních se v lese mohou pohybovat jen po<br>
> značených cestách. Zákon bohužel neříká, co je značená cesta, ale<br>> většinou se to vykládá tak, že to je cesta vyznačená alespoň v<br>> katastru jako cesta.<br></div>*** já to čtu trochu jinak - nikoliv "značená cesta" ale "cesta"  (chápu jako odvozní, přístupová, zásobovací) nebo "vyznačená trasa" (chápu jako KČT, cyklotrasy, naučné stezky vedoucí často pěšinami napříč cestami), což myslím že je už docela zřetelné.<br>
<p id="f1658361" class="">§ 53 <var>(1)</var> Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese</p><p class="">...</p><p class=""><var>g)</var> bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,</p>
<p class="">...<br></p><var>j)</var> jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,<br>...<br><br><a href="http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289#p53-1-j">http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289#p53-1-j</a><br>
<br></div><div>ha<br></div>hanoj<br></div>